Odpočet životního pojištění

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek je možné od základu daně za rok 2016 odečíst částku zaplacených příspěvků na smlouvu o životním pojištění, a to až do částky 12 000 Kč. Jaké je nutné splnit podmínky? Jak je to při uzavření dvou smluv?

Od základu daně je možné odečíst zaplacené pojistné v daném roce na soukromé životní pojištění za podmínky, že výplata pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je v příslušné smlouvě sjednána až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož průběhu dosáhne poplatník věku 60 let a že podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, je 12 000 Kč, a to i v případě, že má občan uzavřeno více smluv o životním pojištění s více pojišťovnami.

Praktický příklad 1)

Paní Šimková má uzavřenu smlouvu o životním pojištění, ale ze své smlouvy může čerpat finanční prostředky. Protože není splněna zákonná podmínka pro daňový odpočet, tak zaplacené peníze na smlouvu paní Šimkové daňovou povinnost za rok 2016 nesníží.

Praktický příklad 2)

Pan Soukal má uzavřenu smlouvu o životním pojištění, která splňuje všechny podmínky pro daňový odpočet. Pan Soukal platí na svoji smlouvu 2 000 Kč měsíčně. Za celý rok 2016 tedy vloží pan Soukal na svoji smlouvu 24 000 Kč. V podávaném daňovém přiznání však může pan Soukal uplatnit daňový odpočet maximálně ve výši 12 000 Kč.

Praktický příklad 3)

Pan Procházka má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění u dvou rozdílných pojišťoven. Obě smlouvy splňují podmínky pro daňový odpočet. Na každou smlouvu platí pan Procházka částku 500 Kč měsíčně. Za celý rok tedy vloží pan Procházka na své smlouvy částku 12 000 Kč. Pan Procházka tedy uplatní v daňovém přiznání daňový odpočet ve výši 12 000 Kč. K prokázání nároku na daňový odpočet bude muset pan Procházka doložit potvrzení o zaplacené životním pojištění od obou pojišťoven.

Praktický příklad 4)

Paní Tichá má uzavřeny dvě smlouvy o životním pojištění u dvou rozdílných pojišťoven. U první smlouvy nemá umožněn průběžný výběr, ale u druhé smlouvy již průběžný výběr peněz ze smlouvy uzavřen má. Na obě smlouvy vkládá paní Tichá 700 Kč měsíčně. V ročním zúčtování daně, které za paní Tichou bude provádět zaměstnavatel, uplatní paní Tichá daňový odpočet ve výši 8 400 Kč. Každá smlouva se pro účely daňového odpočtu posuzuje individuálně. Když nesplňuje zákonné podmínky jedna smlouva, tak to neznamená, že nelze uplatnit daňový odpočet u smlouvy, která daňové podmínky splňuje.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové odpočty

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí