Tisícikorunové daňové úspory

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pořízení vlastního bydlení, pravidelné spoření na penzi nebo vlastní životní pojištění, to vše jsou finančně správná rozhodnutí a státem mimo jiné podporována nižší daňovou povinností. V souhrnu je možné díky těmto třem finančním produktům ušetřit na dani z příjmu tisícikorunové částky.

Výpočet daňové úspory si provedeme u zaměstnanci i u osoby samostatně výdělečně činné.

Praktický příklad 1)

Zaměstnankyně paní Urbanová měla po celý rok 2016 hrubou mzdu 25 000 Kč. Paní Urbanová uplatní v ročním zúčtování daně daňový odpočet u životního pojištění 12 000 Kč, u doplňkového penzijního spoření 12 000 Kč a 24 000 Kč u úroků z hypotečního úvěru. Během roku bylo paní Urbanové v souhrnu odvedeno na zálohové dani z příjmu 35 460 Kč.

  • Základem daně pro výpočet daně z příjmu fyzických osob za celý rok 2016 bude částka 402 000 Kč. Základem daně je roční hrubá mzda zaměstnance 300 000 Kč (25 000 Kč × 12 měsíců) plus povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance 102 000 Kč (300 000 Kč × 34 %).
  • Základ daně sníží právě daňové odpočty. Souhrnná částka uplatněných odpočtů v případě paní Urbanové je 48 000 Kč (12 000 Kč + 12 000 Kč + 24 000 Kč).
  • Vypočtená daň za celý rok 2016 činí tedy 53 100 Kč (402 000 Kč – 48 000 Kč)  × 15 %). Od vypočtené daně z příjmu se odečte základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Roční daň z příjmu fyzických osob je tedy 28 260 Kč (53 100 Kč – 24 840 Kč).
  • Paní Urbanová během roku zaplatila na daňových zálohách 35 460 Kč, přičemž skutečná roční daňová povinnost je 28 260 Kč. Paní Urbanová tedy zaplatila na měsíčních daňových zálohách více než je její skutečná daňová povinnost a paní Urbanové vznikne nárok na daňový přeplatek ve výši 7 200 Kč (35 460 Kč – 28 260 Kč). Tento daňový přeplatek obdrží ve výplatě po zpracování ročního zúčtování daně.

Praktický příklad 2)

Živnostnice paní Křížová dosáhne za rok 2016 hrubého zisku 300 000 Kč. Paní Křížová uplatní daňové odpočty rovněž v souhrnné výše 48 000 Kč jako paní Urbanová.

  • Základ daně v případě paní Křížové bude 252 000 Kč, což je hrubý zisk 300 000 Kč ponížený o daňové odpočty ve výši 48 000 Kč.
  • Roční daň z příjmu fyzických osob bude 37 800 Kč (252 000 Kč × 15 %). Od vypočtené daně z příjmu se opět odečte základní daňová sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Daň z příjmu bude tedy 12 960 Kč.
  • Kdyby paní Křížová daňové odpočty neuplatnila, potom by její roční daňová povinnost byla 20 160 Kč (300 000 Kč × 15 % – 24 840 Kč). Díky zodpovědnému finančnímu chování ušetří paní Křížová na dani z příjmu fyzických osob 7 200 Kč (20 160 Kč – 12 960 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Daňové odpočty

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí