Jak postupuje zaměstnanec a jak zaměstnavatel?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Daňové odpočty u finančních produktů je možné uplatnit jednou za rok. Přestože se platí peníze na smlouvu o životním pojištění nebo smlouvu o doplňkovém penzijním spoření měsíčně a stejně tak se měsíčně splácí hypotéka, tak je možné daňové odpočty uplatnit pouze za celý kalendářní rok.

Rozdílně při uplatnění daňových odpočtů postupují zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné. Za zaměstnance vyřizuje zpravidla daňové záležitosti zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně, o provedení ročního zúčtování daně však musí zaměstnanci svého zaměstnavatele požádat. V takovém případě je nutné mzdové účetní do 15. února následujícího roku doručit všechny doklady prokazující nárok na daňový odpočet.

OSVČ a zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání přikládají potřebné doklady jako přílohu ke svému daňovému přiznání. Zaměstnanci mají povinnost podat daňové přiznání např. v případě, že mají příjmy z pronájmu nebo během roku pracovali současně v některém měsíci pro dva zaměstnavatele, přičemž jim byla v obou zaměstnáních odvedena zálohová daň z příjmu. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2016 je do 3. dubna 2017  (standardně je termínem 1. duben, ale protože toto datum vychází na sobotu, tak se lhůta prodlužuje na pondělí 3. dubna). Osoby samostatně výdělečně činné mají tedy na zajištění potřebných daňových dokladů více času.

Odpočet je nutné doložit

Aby bylo možno daňový odpočet uplatnit a došlo ke snížení daňové povinnosti, potom musí být nárok na daňový odpočet doložen.

  • Pro uplatnění daňového odpočtu u životního pojištění se v prvním roce uplatnění dokládá smlouva o životním pojištění a dále potvrzení pojišťovny o zaplacené částce za rok na smlouvu. V následujících letech se již dokládá pouze příslušné potvrzení.
  • Pro uplatnění daňového odpočtu u penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření se v prvním roce dokládá smlouva o doplňkovém penzijním spoření (aktuálně již není možné smlouvu o penzijním připojištění uzavřít) a potvrzení penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích. V následujících letech se dokládá pouze příslušné potvrzení.
  • Pro uplatnění daňového odpočtu u hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření se v prvním roce dokládá smlouva o financování bytových potřeb a potvrzení o zaplacených úrocích. V následujících letech se dokládá pouze příslušné potvrzení.

Daňový poplatník může při splnění zákonných podmínek využít tyto tři zmíněné daňové odpočty současně. Každý daňový odpočet je však nutné řádně vydokladovat. Z důvodu uplatnění daňových odpočtů vznikne zaměstnancům nárok na daňovou vratku, neboť během roku zaplatili na daňových zálohách více než je jejich roční daňová povinnost. Osoby samostatně výdělečně činné zaplatí díky odpočtům na dani z příjmu méně.

Petr Gola

Další články k tématu Daňové odpočty

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí