Kolik dní je možné čerpat ošetřovné?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek má zaměstnanec nárok na ošetřovné, živnostník nemůže ošetřovné nikdy pobírat. Jak dlouho může zaměstnanec ošetřovné pobírat?

Ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění. Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování:

  • dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz
  • jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobu

Praktický příklad

Pan Fiala žije v domácnosti se svojí matkou, která má nyní zdravotní problémy. Pan Fiala může tedy čerpat ošetřovné i na svoji matku. Ošetřovné se sice v praxi pobírá nejvíce z důvodu péče o nemocné dítě, ale není to jediným důvodem.

Další důvody čerpání ošetřovného

Dalším důvodem pro čerpání ošetřovného je péče o dítě mladší 10 let, protože nemůže být ve školském zařízení z důvodu uzavření z nařízení příslušného orgánu (např. z důvodu havárie nebo nepředvídané události), dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla nebo utrpěla úraz.

Podpůrčí doba u ošetřovného

Ošetřovné je možné nejdéle pobírat 9 kalendářních dní. Pouze osamělý zaměstnanec, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může ošetřovné pobírat až 16 kalendářních dní. Za osamělého zaměstnance se pro účely nároku na ošetřovné považuje zaměstnanec svobodný, ovdovělý, rozvedený, pokud nežije s družkou (druhem) nebo v registrovaném partnerství. Za osamělého zaměstnance se považuje i zaměstnanec, jehož manželka (manžel) je ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v trvání nejméně jednoho roku nebo ve výkonu zabezpečovací detence, nebo bylo-li zahájeno řízení o prohlášení manželky (manžela) za nezvěstnou nebo mrtvou, a tento zaměstnanec nežije s družkou (druhem).

Střídání během ošetřovného

V praxi se mohou rodiče během péče o nemocné dítě vystřídat. Ošetřovné může tedy např. prvních 5 dní pobírat matka dítěte a následné 4 dny otec dítěte. Tato legislativní úpravu je pro rodiče výhodná, neboť pracovní výpadek není tak velký a i pro dítě je pozitivní, když ví, že se o něj může postarat každý z rodičů. Při střídání rodičů se však posuzuje podpůrčí doba dohromady, neplatí, že může ošetřovné v rozsahu 9 dní čerpat každý z rodičů.

Petr Gola

Další články k tématu Podpůrčí doba

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí