Důchodové nároky při péči o dítě

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky se počítají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří i péče o dítě do 4 let věku a péče o závislé dítě do 10 let.

Bez potřebné doby pojištění nemůže být přiznán státní důchod. V roce 2016 je nutné získat minimálně 32 let pojištění. Rozsah získané doby pojištění ovlivňuje i samotnou výši státního důchodu. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční státní důchod. Maminky pečující o děti nemusí mít strach, že získají kvůli péči o děti nižší dobu pojištění a budou mít problémy se získáním potřebné doby pojištění pro důchodové účely nebo budou mít z důvodu péče o děti nižší státní důchod.

Péče o dítě do 4 let je náhradní dobou pojištění

Přestože maminky pečující o malé děti nemají zpravidla žádný vlastní příjem, ze kterého by odváděly sociální pojištění, tak se jim pro důchodové účely doba péče o děti do 4 let věku počítá. Pro důchodové účely se nehodnotí pouze odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění mezi které mimo jiné patří právě péče o děti do 4 let věku. V případě, že je dítě ve stupni I. závislosti, potom se péče o takové dítě pro důchodové účely počítá do 10 let věku. Pokud je dítě ve stupni II., III. nebo IV. závislosti, tak se péče o toto dítě počítá i po dosažení 10 let věku. V případě, že však matka zůstává se zdravým dítětem nebo dětmi v domácnosti i po dosažení 4 let věku nejmladšího dítěte, potom se již toto období pro důchodové účely nepočítá.

Praktické příklady

Paní Nováková má dvě děti, syna Pavla (3 roky) a dceru Simonu (1 rok). S oběma dětmi je paní Nováková doma. Přestože pečuje paní Nováková o dvě děti, tak se ji pro důchodové účely dané období počítá jednou. Žádný rok se nemůže pro důchodové účely počítat jako dva roky pojištění. Paní Nováková pobírá i rodičovský příspěvek pouze na dceru Simonu. V případě, že se narodí další dítě, tak se na starší dítě přestává rodičovský příspěvek pobírat a po podání žádosti náleží rodičovský příspěvek (po vyčerpání případné mateřské) pouze na mladší dítě.

Doba péče se prokazuje při podání žádosti o důchod

Péče o děti do 4 let věku se prokazuje při podání žádosti o důchod na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) rodným listem a čestným prohlášením. Péče o děti v současné době rovněž ovlivňuje důchodový věk žen. Důchodový věk závisí u žen na ročníku narození a počtu vychovaných dětí. V budoucnu tomu tak již však nebude, neboť důchodový věk bude stejný pro všechny muže a ženy. Důchodový věk bude záviset pouze na roku narození a počet dětí nebude hrát roli. Např. dle současné legislativy je stanoven důchodový věk pro všechny občany narozené v roce 1977 na 67 let. Již ženy narozené v roce 1967, které vychovaly dvě a méně dětí, mají stejný důchodový věk jako muži, a sice 65 let a 4 měsíce.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí