Pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při splnění podmínky pojištění v rozsahu alespoň 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti je však různě dlouhá.

Podporu v nezaměstnanosti je možné pobírat 5, 8 nebo 11 měsíců. Maximální doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku. Do 50 let lze podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně 5 měsíců, od 50 let do 55 let maximálně 8 měsíců a lidé starší 55 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat maximálně již 11 měsíců. Během let je však možné čerpat podporu v nezaměstnanosti vícekrát.

Praktický příklad

Paní Krejčí (47 let) byla v lednu až červnu 2013 nezaměstnaná v evidenci na úřadu práce. V lednu až květnu náležela paní Krejčí podpora v nezaměstnanosti, která se vypočítala z rozhodného příjmu v předchozím zaměstnání. Od července 2013 do konce září 2016 pracovala paní Krejčí na standardní pracovní smlouvu, ale od října 2016 je opět v evidenci na úřadu práce. Protože paní Krejčí splní zákonnou podmínku a získá potřebnou dobu pojištění, tak bude moci pobírat podporu v nezaměstnanosti, a to opět v rozsahu až pěti měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti a důchod

Dle aktuálně platné legislativy se doba evidence na úřadu práce po dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, započítává vždy do doby pojištění pro důchodové účely. Evidence na úřadu práce, kdy již nenáleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává pouze v omezeném rozsahu. Žadatelé o starobní důchod musí získat potřebnou dobu pojištění, jinak jim není starobní důchod přiznán. V roce 2016 je nutné získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 32 let. Potřebnou dobu pojištění je nutné získat i pro přiznání invalidního důchodu, pro účely invalidního důchodu se potřebná doba pojištění liší dle věku, např. lidé starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Bez získání potřebné doby pojištění nemůže být státní důchod přiznán.

  • Do doby pojištění nutné k přiznání starobního důchodu se evidence na úřadu práce získaná do konce roku 2009 započítává ze 100 % a od roku 2010 jen z 80 %.
  • Doba pojištění získaná na úřadu práce se pro výši státního důchodu hodnotí pouze z 80 %.

Praktický příklad

Paní Novotná byla během produktivního života několikrát v evidenci na úřadu práce, vždy pouze několik měsíců a vždy tedy měla nárok na podporu v nezaměstnanosti. Do konce roku 2009 byla v evidenci na úřadu práce 300 dní a od roku 2010 potom 200 dní. Do doby pojištění pro přiznání starobního důchodu se jí započte 460 dní (300 dní + (200 dní × 80 %). Do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu se paní Novotné započítá 400 dní (300 dní + 200 dní)  × 80 %).

Petr Gola

Další články k tématu Podpůrčí doba

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí