Důchody lze pobírat krátce

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Zatímco starobní důchod (řádný nebo předčasný) náleží příjemci důchodu až do smrti, ostatní státem vyplácené důchody mohou být v praxi zasílány na bankovní účet příjemce důchodu pouze krátkou dobu. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady.

Stát vyplácí nejenom starobní důchody (řádné a předčasné), ale i invalidní důchody (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké a sirotčí důchody). Zejména pozůstalostní důchody mohou být vypláceny velmi krátkou dobu.

Základní doba pro výplatu vdovského důchodu činí jeden rok

Při splnění zákonných podmínek má vdova (vdovec) nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (manželce). Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok a po uplynutí jednoho roku pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, péče o závislé rodiče, invalidita třetího stupně, dosažení požadovaného věku). Když není některá z těchto zákonných podmínek splněna, potom je vdovský (vdovecký) důchod vyplácen pouze jeden rok.

Praktický příklad

Paní Králové (49 let) zemřel manžel. Dcera Jana (25) již pracuje a má vlastní rodinu. Protože paní Králová nesplňuje žádnou ze zákonných podmínek, tak bude vdovský důchod po zemřelém manželovi pobírat pouze jeden rok.

Sirotčí důchod pouze během studia a nejdéle do 26 let

V případě úmrtí některého rodiče má dítě nárok na sirotčí důchod, doba pobírání sirotčího důchodu je však omezena. Nárok na výplatu sirotčího důchodu má pouze nezaopatřené dítě, při splnění podmínky studia je tedy možné pobírat sirotčí důchod do 26 let věku. Mnohdy v praxi však děti pobírají sirotčí důchod krátce.

Praktický příklad

Slečně Benešové (23 let) zemřel tatínek. Protože slečna Benešová studuje vysokou školu, tak bude slečně Benešové přiznán sirotčí důchod. V roce 2017 však slečna Benešová studium úspěšně ukončí a nastoupí do práce, po ukončení studia již přestane mít slečna Benešová na sirotčí důchod nárok.

Invalidní důchod může být odebrán

Invalidní důchody nejsou v Česku přiznány trvale. Během let dochází k přezkoušení zdravotního stavu. Při zlepšení zdravotního stavu může být dle rozhodnutí posudkového lékaře invalidní důchod odebrán, neboť nebudou splněny podmínky pro přiznání invalidity. K přezkoušení zdravotního stavu dochází v různých termínech, v závislosti na konkrétním zdravotním stavu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí