Délka pobírání mateřské

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek vzniká matce dítěte nebo otci dítěte nárok na mateřskou. Podpůrčí doba u mateřské se pohybuje od 22 týdnů po 37 týdnů. Podívejme se, jak dlouho v jednotlivých případech mateřská náleží.

Podpůrčí doba u peněžitého příspěvku v mateřské (mateřské) začíná nástupem na mateřskou, tedy osm až šest týdnů před očekávaným porodem nebo dnem porodu, když k porodu došlo dříve. Když mateřskou čerpá otec dítěte, potom začíná podpůrčí doba běžet dnem převzetí dítěte.

Základní podpůrčí doba činí 28 týdnů

Podpůrčí doba pro výplatu peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské), která je dávkou nemocenského pojištění, je:

  • 28 týdnů u pojištěnky, která dítě porodila
  • 37 týdnů u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí
  • 22 týdnů u pojištěnce, který čerpá mateřskou
  • 31 týdnů u pojištěnce, který pečuje zároveň o dvě nebo více dětí

Praktický příklad

Paní Horáková porodila dceru Janu. Protože však má paní Horáková finančně lepší práci než manžel, tak se manželé dohodli, že bude na mateřské pan Horák. Nejdříve však může pan Horák na mateřskou nastoupit od 7. týdne. Po dobu šestinedělí bude na mateřské paní Horáková. Aby mohl manžel pobírat peněžitý příspěvek v mateřství, tak musí manželé spolu sepsat dohodu o tom, že dítě bude v péči otce. Tuto dohodu předloží na místně příslušné OSSZ k „žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče“.

Písemnou dohodu manželé sepsali osobně na místně příslušné OSSZ, kde byla úředně ověřena. V písemné dohodě manželé uvedli, od kterého dne přebírá pan Horák dceru Janu do své péče pro účely nároku na peněžitý příspěvek v mateřství, kdy se dcera narodila a kdy přestala paní Horáková pobírat peněžitý příspěvek v mateřství. Dohodu oba manželé podepsali.

Po skončení nároku na mateřskou si pan Horák zažádá o rodičovský příspěvek v mateřství a bude pobírat rodičovský příspěvek. Výplata rodičovského příspěvku naváže na výplatu mateřské. Souhrnná částka rodičovského příspěvku činí 220 tisíc Kč a je možné si zvolit délku pobírání, podle čehož se upraví měsíční částka rodičovského příspěvku.

Během mateřské nenáleží další dávky

Matka nebo otec dítěte nemohou během čerpání mateřské pobírat další dávky nemocenského pojištění. Nelze tedy v případě nemoci pobírat současně mateřskou a nemocenskou nebo v případě nemoci dítěte mateřskou a ošetřovné.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí