Jak dlouho náleží nemocenská?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

V případě pracovní neschopnosti náleží zaměstnanci pracujícímu na standardní pracovní poměr nemocenská. Nemocenskou však není možné pobírat neomezeně dlouho. Při dlouhé pracovní neschopnosti je nutné si požádat o invalidní důchod.

V případě pracovní neschopnosti náleží od 15. dne nemocenská, kterou vyplácí místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. Náhrada mzdy náleží až od 4. dne pracovní neschopnosti.

Nemocenskou je možné pobírat 380 kalendářních dní

Základní podpůrčí doba pro výplatu nemocenské činí 380 kalendářních dní ode den vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Při dlouhodobé pracovní neschopnosti je tedy nutné si včas požádat o invalidní důchod, neboť nárok na výplatu nemocenské je časově omezen.

Praktický příklad

Paní Procházková je již 11 měsíců v pracovní neschopnosti. Zdravotní stav paní Procházkové se nezlepšuje a nedá se tedy očekávat, že se v brzké době prácí do stávajícího zaměstnání. Paní Procházková si tedy po konzultaci s ošetřujícím lékařem požádá o invalidní důchod. Paní Procházkové je přiznán invalidní důchod II. stupně. Výplata invalidního důchodu navazuje na výplatu nemocenské. Pracovní poměr paní Procházková po vzájemné domluvě se stávajícím zaměstnavatelem ukončí. Během invalidního důchodu II. stupně je možné pracovat, pokud vykonávaná práce odpovídá zdravotnímu stavu. Paní Procházkové proto uzavře pracovní smlouvu na zkrácený úvazek s jiným zaměstnavatelem, kde vykonávaná práce bude odpovídat jejímu zdravotnímu stavu. 

Kdy lze lhůtu prodloužit?

Po uplynutí základní podpůrčí doby v rozsahu 380 kalendářních dní se nemocenská vyplácí pouze na základě žádosti občana po dobu stanovenou v rozhodnutí ČSSZ, pokud lze očekávat, že občan v pracovní neschopnosti v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářích dní od uplynutí základní podpůrčí doby v rozsahu 380 dní, nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní činnosti. Tímto způsobem je možné postupovat i opakovaně, přičemž při jednotlivém prodloužení výplaty nemocenské nesmí být doba tohoto prodloužení delší než 3 měsíce.

Kratší nárok na nemocenskou

Pouze po dobu nejvýše 70 kalendářních dní mohou nemocenskou pobírat pracující starobní důchodci nebo invalidní důchodci III. stupně. Pro invalidní důchodce I. stupně a II. stupně uvedené opatření neplatí. Když je podpůrčí doba v rozsahu 70 dní vyčerpána v jednom kalendářním roce, tak nevzniká nárok na výplatu nemocenské v dalším kalendářním roce, pokud výplata nemocenské nadále pokračuje.

Petr Gola

Další články k tématu Podpůrčí doba

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí