Které dávky je možné čerpat v ochranné lhůtě?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

Při splnění zákonných podmínek lze po skončení pracovního poměru čerpat nemocenskou nebo mateřskou, jestliže dojde k nástupu na nemocenskou nebo mateřskou v ochranné lhůtě. Které dávky čerpat nelze?

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Po skončení pracovního poměru je možné při nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě pobírat od 15. dne nemoci nemocenskou a při nástupu ve 180denní ochranné době mateřskou. Výše nemocenské i mateřské se počítá z denního vyměřovacího základu, který se zjistí z předcházejícího období, kterým je 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla dočasná pracovní neschopnost. Čím vyšší příjem, tím vyšší nemocenská a náhrada mzdy.

Praktický příklad 1)

Paní Krejčí nastoupí na mateřskou v ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. Paní Krejčí měla pro zjednodušení v bývalém zaměstnání vždy stejnou mzdu ve výši 21 800 Kč. Jak vysokou bude mít měsíční mateřskou? Výpočet provedeme dle legislativy roku 2015.

Text Částka
Průměrná hrubá měsíční mzda 21 800 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (21 800 Kč × 12 měsíce): 365 dní) 716,71 Kč
První redukční hranice (do 888 Kč, ze 100 %) 716,71 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ 717,00 Kč
Denní mateřská (717 Kč × 70 %) 502 Kč
Měsíční mateřská (502 Kč × 30 dní) 15 060 Kč

vlastní výpočet autora

Praktický příklad 2)

Pan Veselý nastoupí na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. Pan Veselý měl v bývalém zaměstnání vždy stejnou mzdu ve výši 21 800 Kč. Jak vysokou měsíční nemocenskou bude pan Veselý mít? Výpočet provedeme dle legislativy roku 2015.

Text Částka
Průměrná měsíční hrubá mzda 21 800 Kč
Počet dní pracovní neschopnosti

(od 15. dne)

| 30 | | Neredukovaný denní vyměřovací základ (21 800 Kč × 12 měsíců): 365 dní) | 716,71 Kč | | První redukční hranice (do 888 Kč z 90 %, tedy 716,71 × 0,9) | 645,04 Kč | | Redukovaný denní vyměřovací základ | 646,00 Kč | | Denní nemocenská (646 Kč × 60 %) | 388 Kč | | Nemocenská celkem (388 Kč × 30 dní) | 11 640 Kč |

vlastní výpočet autora

Náhrada mzdy a ošetřovné

V ochranné lhůtě však není možné pobírat náhradu mzdy od zaměstnavatele a ošetřovné. Na tyto dvě dávky vzniká nárok pouze za dobu trvání pracovního poměru. Náhradu mzdy vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel během prvních 14 dní pracovní neschopnosti, ale až od 4. dne pracovní neschopnosti. Ošetřovné vyplácí příslušná OSSZ a náleží zaměstnanci, který musí ošetřovat dítě mladší 10 let nebo nemocného člena domácnosti. Ze zákona náleží ošetřovné maximálně po dobu 9 dní, pouze osamělí rodiče mohou pobírat ošetřovné maximálně 16 dní. Při ošetřování dítěte náleží ošetřovné vždy pouze jednomu rodiči, ale rodiče se mohou během ošetřování vystřídat.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí