Důsledky neplacení sociálního pojištění

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Kdo nemá příjem podléhající platbě sociálního pojištění, ten nemá nárok na státní dávky odvíjející se od placení sociálního pojištění. Nárok na mateřskou, nemocenskou nebo důchod není automatický. Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky, tak nelze tyto státní dávky pobírat.

Ihned po nástupu do zaměstnání, ze kterého je odváděno sociální pojištění, jsou zaměstnanci nemocensky pojištěni a mají nárok na nemocenskou v případě pracovní neschopnosti. Nemocenská náleží od 15. dne pracovní neschopnosti. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti (ale až od 4. dne pracovní neschopnosti) náleží zaměstnanci náhrada mzdy vyplácená zaměstnavatelem. Zaměstnanci pracující pouze na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč však neplatí z odměny sociální pojištění a nejsou tedy nemocensky pojištěni. Stejně tak zaměstnanci s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně pracující na základě dohody o pracovní činnosti.

Nemocenská po skončení pracovního poměru

Nemocenskou je možné pobírat pouze po dobu, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, tedy během zaměstnání. Dále je možné nemocenskou čerpat při nástupu na nemocenskou v 7denní ochranné lhůtě po skončení pracovního poměru. Při pracovní neschopnosti po uplynutí ochranné lhůty již nárok na nemocenskou nevzniká. Když není placeno sociální pojištění, tak nelze čerpat nemocenskou. Občané v evidenci na úřadu práce nemohou tedy současně pobírat podporu v nezaměstnanosti a nemocenskou.

Podmínka placení sociálního pojištění pro vznik mateřské

Bez placení sociálního pojištění nemůže být přiznán ani peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská). Aby mohla zaměstnankyně pobírat mateřskou, tak musí získat dobu pojištění v rozsahu alespoň 270 dní v posledních dvou letech před porodem a při nástupu na mateřskou musí trvat pracovní poměr zakládající účast na nemocenském pojištění. Možností je i nástup na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání. Studium a evidence na úřadu práce nezakládají účast na pojištění, bez dostatečné platby sociálního pojištění nemůže být mateřská přiznána.

Doba pojištění pro důchod

Žadatelé o starobní důchod musí v roce 2015 získat potřebnou dobu pojištění v rozsahu minimálně 31 let, aby jim byl státní důchod přiznán. Stejná doba pojištění platí pro řádný starobní důchod i předčasný důchod. Do potřebné doby pojištění se přitom počítá odpracovaná doba, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku). Dlouhodobé neplacení sociálního pojištění má za následek nemožnost přiznání státního důchodu, neboť evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění počítá pouze v omezeném rozsahu.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí