Nástup na mateřskou v ochranné lhůtě

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

Nárok na mateřskou není automatický, budoucí maminka musí splnit zákonné podmínky. Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky, tak pobírá maminka od narození dítěte rodičovský příspěvek, který je nižší než mateřská. Kdy lze čerpat mateřskou po ukončení pracovního poměru?

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Aby zaměstnankyni vznikl nárok na peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou), tak musí splnit dvě zákonné podmínky. První zákonnou podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 dní v posledních dvou letech a druhou podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Podmínka účasti na nemocenském pojištění je splněna v případě trvání pracovního poměru zakládajícího účast na nemocenském pojištění. Účast na nemocenském pojištění nezakládá např. práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, práce na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. Zkrácený pracovní úvazek účast na nemocenském pojištění zakládá.

Nástup na mateřskou

Mateřská se pobírá 28 týdnů (při vícečetném porodu 37 týdnů) a mateřská se poskytuje od 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Je potřeba si požádat o peněžitou pomoc v mateřství, žádost na předepsaném tiskopisu potvrzuje ošetřující gynekolog. Zaměstnankyně předávají vyplněný tiskopis svému zaměstnavateli, který je předá s doplněnými údaji místně příslušné OSSZ. Výše mateřské závisí na dosahované mzdě v rozhodném období. Čím vyšší mzda, tím vyšší mateřská.

Ukončení pracovního poměru

Některé zaměstnankyně pracují na smlouvu na dobu určitou. Po uplynutí sjednaného data ve smlouvě je jejich pracovní poměr ukončen. Pracovní smlouva na dobu určitou je vždy ukončena sjednaným datem, i když je např. zaměstnankyně těhotná. Po ukončení pracovního poměru má zaměstnankyně nárok na mateřskou, pokud nastoupí na mateřskou ve 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění.

Praktický příklad

Paní Dvořáková pracuje na smlouvu na dobu určitou. Paní Dvořáková je těhotná, přesto je však pracovní poměr ukončen ke dni sjednaném v pracovní smlouvě na dobu určitou, tedy k 30. září 2015. Paní Dvořáková nastoupí na mateřskou 8. února 2016. Protože paní Dvořáková nastoupí na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě, tak bude mít nárok na mateřskou, která se ji vypočítá z vyměřovacího základu z bývalého zaměstnání. 

Druhá mateřská

Jestliže je žena na rodičovské dovolené se starším dítětem a nastoupí na další mateřskou do 4 let věku předchozího dítěte, tak nemůže mít za předpokladu trvání pracovního poměru u stejného zaměstnavatele mateřskou na druhé dítě nižší než v případě čerpání mateřské na první dítě.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí