Nemocenská po skončení zaměstnání

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

V případě pracovní neschopnosti pobírají zaměstnanci nejdříve náhradu mzdy od svého zaměstnavatele a následně nemocenskou. Jak je to však v případě pracovní neschopnosti po skončení pracovního poměru?

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Při pracovní neschopnosti pobírají zaměstnanci nejdříve od svého zaměstnavatele náhradu mzdy, která jim přísluší od 4. dne pracovní neschopnosti a následně od 15. dne pracovní neschopnosti nemocenskou, kterou jim vyplácí OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení). Maximální podpůrčí doba pro výplatu nemocenské je 380 dní.

Ukončení pracovního poměru a nemoc

V praxi dochází k situaci, že je dlouhodobý pracovní poměr ukončen a bývalý zaměstnanec onemocní až po skončení pracovního poměru. Když dojde ke vzniku pracovní neschopnosti v 7denní ochranné lhůtě, potom náleží nemocenská i po skončení pracovního poměru. Náhrada mzdy však náleží vždy pouze za dobu trvání pracovního poměru. Náhradu mzdy nelze pobírat po skončení zaměstnání. Současně nelze pobírat dávky v nezaměstnanosti a nemocenskou. V praxi se tedy začne s výplatou podpory v nezaměstnanosti až po skončení nemocenské.

Prvních 14 dní bez peněz

Jestliže bývalý zaměstnanec je uznán ošetřujícím lékařem pracovně neschopný v 7denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání, tak bude prvních 14 dní bez finančního zajištění, neboť nemocenská náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti a bývalý zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy od bývalého zaměstnavatele po skončení pracovního poměru. Čerpání nemocenské není přitom nijak vázáno na výplatu odstupného. Jestliže zaměstnanec od bývalého zaměstnavatele obdržel odstupné či nikoliv, tak má při pracovní neschopnosti v ochranné lhůtě nárok na nemocenskou.

Nemoc po uplynutí ochranné lhůty

Když bývalý zaměstnanec onemocní až po uplynutí ochranné lhůty, přičemž se mezitím registroval na úřadu práce, neboť se mu nepodařilo nastoupit do nové práce, tak nebude mít nárok na nemocenskou a při splnění zákonných podmínek bude pobírat podporu v nezaměstnanosti. Jestliže zaměstnanec obdržel od svého bývalého zaměstnavatele odstupné, tak je potřeba počítat s tím, že výplata odstupného znamená odklad pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.

Praktický příklad

Firma XY ukončila s paní Novákovou pracovní poměr dohodou k 30. září 2015. Paní Nováková je uznána lékařem pracovně neschopná 5. října 2015. Od 15. dne pracovní neschopnosti bude mít paní Nováková nárok na nemocenskou. Výše nemocenské bude záviset na výši vyměřovacího základu z pracovního poměru u firmy XY. Paní Nováková bude komunikovat se mzdovou účetní svého bývalého zaměstnavatele. Kdyby paní Nováková byla nemocná až od 8. října, tak by ji nárok na nemocenskou nevznikl, neboť zákonná ochranná lhůta je 7denní.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí