Sociální pojištění z dohod

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Když je sjednaná odměna u dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti do limitu, tak se z odměny neplatí povinné sociální pojištění. Současně však výkon takové práce nezakládá účast na nemocenském pojištění.

Z dohody o provedení práce se sociální pojištění neplatí, když je měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Při překročení limitu se již sociální pojištění platí. V praxi se může stát, že v některých měsících se sociální pojištění platí a v jiných měsících nikoliv.

Jak je to při práci na více smluv?

Někteří zaměstnanci pracující současně pro více zaměstnavatelů. Pro jednoho ze zaměstnavatelů si přitom přivydělávají na základě dohody o provedení práce. I když se jedná o přivýdělek a sociální pojištění je již standardně placeno z hlavního pracovního poměru u jiného zaměstnavatele, tak se z měsíční odměny z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč sráží sociální pojištění. Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují žádné daňové slevy a odpočty jako je tomu v případě daně z příjmu fyzických osob.

Na výpočet sociálního pojištění u dohody o provedení práce není tedy rozhodující, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani (růžový papír) či nikoliv. Sociální pojištění placené zaměstnancem je vždy stejné a činí 6,5 % z hrubé mzdy.

Limit u dohody o pracovní činnosti

Pokud je měsíční odměna u dohody o pracovní činnosti 2 499 Kč a méně, tak se z odměny neplatí sociální pojištění. Jestliže je měsíční odměna vyšší, tak se již sociální pojištění platí. Když není z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti placeno sociální pojištění, tak nelze z takové práce čerpat nemocenskou, mateřskou nebo ošetřovné a tento příjem se nezapočítává pro důchodové účely.

Dvě dohody a sociální pojištění

Někteří zaměstnanci pracují pro stejného zaměstnavatele na základě dvou dohod o provedení práce. Na základě každé dohody je prováděná jiná činnost. V takovém případě se pro účely placení sociálního pojištění obě odměny sčítají. Když je součet odměn plynoucích na základě obou dohod vyšší než 10 000 Kč, tak se srazí sociální pojištění, přestože obě samostatné odměny jsou do limitu.

Výhody dohody o pracovní činnosti

Legislativou je práce na dohodu o provedení práce a dohody o pracovní činnosti upravena zákoníkem práce. Na základě dohody o pracovní činnosti je možné pro zaměstnavatele odpracovat více hodin než na základě dohody o provedení práce. Na základě dohody o provedení práce je možné pro jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí