Kolik platí zaměstnanci na sociálním pojištění?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci je z hrubé mzdy sjednané zpravidla v pracovní smlouvě sráženo i sociální pojištění. Za odvod sociálního pojištění na účet příslušné OSSZ je zodpovědný zaměstnavatel. Proč je platba sociálního pojištění důležitá?

Na sociálním pojištění odvádí zaměstnanci 6,5 % z hrubé mzdy, dalších 25 % odvádí za zaměstnance jejich zaměstnavatel. V souhrnu tedy obdrží místně příslušná OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) na sociálním pojištění 31,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Vypočtené měsíční sociální pojištění se zaokrouhluje na celá Kč nahoru. Sociální pojištění za zaměstnance vypočítává a peníze zasílá zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže být za období zaměstnání dlužníkem na sociálním pojištění. Při výpočtu sociálního pojištění se neuplatňují daňové slevy a daňové odpočty jako u daně z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Krejčí má hrubou mzdu 23 200 Kč. Zaměstnanci je z hrubé mzdy sraženo na sociálním pojištění 1 508 Kč (23 200 Kč × 6,5 %). Zaměstnavatel dále za pana Krejčího odvede na sociálním pojištění 5 800 Kč (23 200 Kč × 25 %).

Čím vyšší odvody, tím vyšší dávky

Od zaplacených částek na sociálním pojištění se odvíjí, jak vysokou nemocenskou, mateřskou, ošetřovné, podporu v nezaměstnanosti nebo důchod, bude zaměstnanec mít v případě vzniku sociální události. Při vyšších odvodech na sociálním pojištění jsou vyšší i uvedené dávky. Při výpočtu nemocenských dávek nebo důchodu je však zastoupen i princip solidarity, proto mají zaměstnanci s nižším příjmem vyšší náhradový poměr než zaměstnanci s vyšší mzdou.

Zaměstnání je nutné si hlídat

Výpočet státního důchodu je složitý. Měsíční důchod závisí nejenom na příjmech v produktivním věku, ale i na počtu odpracovaných let (hodnotí si i jiné období, tzv. náhradní doby pojištění). V praxi se může stát, že zaměstnavatel řádně neplatil sociální pojištění nebo neplnil oznamovací povinnost. Žadatel o důchod tak může mít údaje v informačním systému ČSSZ odlišné od skutečnosti. O důchod je potřeba se zajímat v dostatečném předstihu a nesrovnalosti řešit. Dobu zaměstnání a příjmy vydokladovat – např. pracovní smlouvou, zápočtovým listem, výplatními páskami. Při častější změně zaměstnání je vhodné si průběžně již během produktivního života vyžádat informativní osobní list důchodového pojištění. O tento tiskopis se žádá na ČSSZ (České správě sociálního zabezpečení) a v uvedeném dokladu jsou uvedeny doby pojištění a příjmy, které má ČSSZ ve své evidenci.

Vybrat správce pojistného nelze

Správou a výběrem povinného sociálního pojištění je pověřena ČSSZ, která svoji činnost provádí i prostřednictvím místně příslušných OSSZ (Okresních správ sociálního zabezpečení). Nelze si tedy vybrat, u koho bude zaměstnanec pojištěn.

Petr Gola

Další články k tématu Sociální pojištění

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí