Sociální pojištění u OSVČ

čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Všechny OSVČ na hlavní činnost musí zaplatit za rok 2015 sociální pojištění alespoň v minimální výši, přestože dosáhnou nízkého zisku. Sociální pojištění je pro OSVČ povinnou daní. Jak se počítá za rok 2015?

Živnostníci vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platí během roku 2015 měsíční zálohy na sociálním pojištění. Výše zálohy se odvíjí od dosaženého zisku v roce 2014. Minimální měsíční záloha činí 1 943 Kč. Minimální měsíční zálohu platí i OSVČ, které zahájily výdělečnou činnost během roku 2015.

Sociální pojištění za rok 2015

U OSVČ se sociální pojištění vypočítá za celý rok. Od vypočteného sociálního pojištění za celý rok se následně odečtou zaplacené zálohy během roku 2015. Vzniklý nedoplatek se uhradí do 8 dní od odevzdání „přehledu o příjmech a výdajích“, případný přeplatek je možné použít na úhradu dalších měsíčních záloh nebo ho příslušná OSSZ zašle na bankovní účet. Sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu. Sazba sociálního pojištění při neúčasti v II. pilíři je 29,2 %.

  • Vyměřovacím základem je přitom polovina dosaženého hrubého zisku (příjem – výdaj). Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění počítá z minimálního vyměřovacího základu.
  • Minimální vyměřovací základ za celý rok 2015 při hlavní samostatné výdělečné činnosti činí 79 836 Kč. Za celý rok 2015 musí OSVČ zaplatit na sociálním pojištění minimálně 23 313 Kč.

Všechny údaje nutné pro výpočet sociálního pojištění za celý rok 2015 se uvádí do „přehledu o příjmech a výdajích“, který je nutné doručit na místně příslušnou OSSZ do 2. května 2016. Při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje.

Praktický příklad

Živnostnice paní Hájková dosáhne za rok 2015 hrubého zisku (příjem – výdaj) 212 400 Kč. Za leden, únor 2015 zaplatila měsíční zálohu 2 100 Kč. Za březen až prosinec potom 2 450 Kč. Nová měsíční záloha se totiž vždy platí poprvé za měsíc, kdy je odevzdán „přehled o příjmech a výdajích“.

  • Zaplacené zálohy během roku 2015 na sociálním pojištění činily 28 700 Kč (2 100 Kč × 2 měsíce + 2 450 Kč × 10 měsíců).
  • Skutečný vyměřovací základ 106 200 Kč (212 400 Kč × 50 %) je vyšší než minimální vyměřovací základ. Sociální pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu.
  • Sociální pojištění za celý rok 2015 je 31 011 Kč (106 200 Kč × 29,2 %). Nedoplatek na sociálním pojištění ve výši 2 311 Kč (31 011 Kč – 28 700 Kč) uhradí paní Hájková jednorázově při podání přehledu o příjmech a výdajích.
  • Přehled doručí paní Hájková na místně příslušnou OSSZ v březnu 2016. Novou měsíční zálohu ve výši 2 585 Kč uhradí poprvé v dubnu za březen.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí