Práce během studia

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pro vysokoškoláky je vhodné, když již během studia mají vlastní příjem. Získávají potřebné pracovní zkušenosti, mohou být finančně nezávislí na rodičích a poznají více sami sebe po pracovní stránce, což se pozitivně odrazuje při hledají práce po skončení studia.

Výhodou studentů je, že mají vyřešen svůj pojistný vztah u své zdravotní pojišťovny. Mohou tedy pracovat na základě v praxi oblíbené dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně. Přestože se z měsíční odměny 10 000 Kč a méně plynoucí na základě dohody o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění, tak to studentům tolik nevadí, neboť zdravotní pojištění za ně platí stát. Nemusí tedy doplácet zdravotní pojištění ve výši 1 242 Kč (13,5 % z minimální mzdy) jako ostatní zaměstnanci pracující pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 000 Kč a méně, neboť jsou vedeni v počítačovém systému své zdravotní pojišťovny jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů).

  • Na základě dohody o provedení práce je možné současně pracovat i pro více zaměstnavatelů.
  • Maximálně je možné pracovat pro jednoho zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce 300 hodin za rok.

Měsíční sleva pro studenty

Pracující studenti nejsou nijak limitováni formou pracovního úvazku. Mohou pracovat na základě standardní pracovní smlouvy na plný úvazek. Vzhledem k plnění studijních povinností však v praxi volí studenti zpravidla práci na zkrácený pracovní úvazek. I při práci na zkrácený pracovní úvazek mohou v každém měsíci trvání studia uplatnit u svého zaměstnavatele měsíční slevu na studenta ve výši 335 Kč. Vždy je potřeba doručit mzdové účetní zaměstnavatele potvrzení o studiu, aby mohla být sleva uplatněna.

Při práci po část roku vznikne nárok na daňové vratky

Někteří studenti pracují pouze po část roku. U svého zaměstnavatele tedy nevyčerpají v plné míře základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč během roku. Při výpočtu měsíční mzdy se uplatňuje základní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců). Za celý rok však vzniká nárok na základní daňovou slevu v plném rozsahu, bez ohledu na počet odpracovaných měsíců. Když během roku v pracovních měsících zaplatil student daň z příjmu fyzických osob, tak mu vznikne nárok na daňovou vratku z důvodu uplatnění základní slevy na poplatníka za rok 2015 v plné výši 24 840 Kč. Nárok na daňovou vratku je potřeba uplatnit buď v ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za celý rok nebo v podaném vlastním daňovém přiznání. Situace je individuální, záleží na více okolnostech. Zdali měl např. student i jiné zdanitelné příjmy, zdali pracoval současně pro více zaměstnavatelů apod.

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně mohou studenti uplatnit stejné daňové slevy a daňové odpočty (např. odpočet penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření, životního pojištění, odpočet úroků z úvěru na bydlení) jako ostatní daňoví poplatníci.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí