Jaké daně platíte?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci odvádí povinné daně ze své hrubé mzdy a živnostníci z hospodářského výsledku. To však nejsou všechny daně. Během roku platí všichni občané DPH a většina občanů spotřební daň. Uvedeným daňovým výčtem však daňové povinnosti nekončí. Co více o daních v Česku?

U každé otázky je možná pouze jedna správná odpověď. Maximálně lze tedy získat 12 bodů. Získali jste 9 bodů a více? Potom víte poměrně přesně, kolik každý měsíc platíte státu na daňových platbách a víte, že více než polovina výdělku si každý měsíc vezme stát.

1) V roce 2015 jsou v Česku následující sazby daně z přidané hodnoty (DPH):

a) 21 % a 15 %

b) 21 % a 10 %

c) 21 %, 15 % a 10 %

2) Alkohol, pohonné hmoty nebo cigarety zdražuje mimo DPH ještě jedna daň, která?

a) spotřební daň

b) prodejní daň

c) zdravotní daň

3)  Při nákupu nemovitosti během roku 2014 je potřeba pro danou nemovitost podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. Do jakého termínu?

a) Do konce ledna 2015.

b) Do konce března 2015.

c) Do konce června 2015.

4) Jakým způsobem probíhá platba daně z nemovitosti?

a) Daňové přiznání se podává pouze jednou, a sice za rok, kdy se nemovitost koupí. V následujících letech se již daňové přiznání nepodává a finanční úřad zasílá pro platbu daně poštovní poukázku.

b) Každý rok je nutné podat daňové přiznání a na základě údajů v daňovém přiznání zaplatit daň z nemovitosti ve stejném termínu jako daň z příjmu fyzických osob.

c) Daň z nemovitosti se platí pouze za rok, kdy se nemovitost koupí.

5) Kolik z konečné ceny benzínu činí přibližně veškeré nepřímé daně (DPH a spotřební daň)? Údaj je orientační, závisí i na konkrétní ceně litru benzínu.

a) 10 %

b) 20 %

c) 54 %

6) Spotřební daň u jednoho půllitru piva (s obsahem extraktu původní mladiny 11 %) činí:

a) 0,56 Kč

b)  1,12 Kč

c) 1,76 Kč

7) Spotřební daň u půllitru 40% lihoviny činí:

a) 10 Kč

b) 35 Kč

c) 57 Kč

8) Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda bezdětného zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu, kterou obdrží na svůj bankovní účet, se liší o:

a) 15 %

b) 21 %

c) 42 %

9) Kdo platí v Česku silniční daň?

a) Každý, kdo si koupí nové auto. Silniční daň je zahrnuta v ceně kupovaného nového auta.

b) Silniční daň platí firmy nebo OSVČ využívající auto k podnikání.

c) Silniční daň platí všichni občané, kteří vlastní nákladní auto.

10) Z čeho se platí daň z nabytí nemovitých věcí?

a) Z úplatného převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitostem.

b) Z darovaného bytu nebo domu mezi rodinnými příslušníky v řadě přímé.

c) Z dědictví nemovitosti.

11) Termín pro podání daně z nabytí nemovitých věcí je?

a) Do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsána vklad práva do katastru nemovitosti nebo nabyla účinnost smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována na katastru nemovitosti.

b) Do konce března následujícího roku, v němž se nemovitost prodala.

c) Do konce ledna následujícího roku, v němž došlo k úplatnému převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti.

12) Kolik z konečné ceny krabičky cigaret činí přibližně veškeré nepřímé daně (DPH a spotřební daň)? Údaj je orientační, závisí i na konkrétní ceně krabičky cigaret.

a) 18 %

b) 38 %

c) 78 %

Správné odpovědi: 1) C 2) A 3) A 4) A 5) C 6) C 7) C 8) C 9) B 10) A 11) A 12) C

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí