Důchodové minimum

štítek Penze čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Odchodu do důchodu by měli všichni občané již v produktivním věku věnovat dostatečnou pozornost. Úloha vlastního zajištění na důchod poroste. Prokažte v dnešním testu, že vás odchod do důchodu finančně nepřekvapí. Že již nyní víte, co můžete od státu očekávat.

U každé otázky je možná pouze jedna správná odpověď. Maximálně lze tedy získat 12 bodů. Získali jste 9 bodů a více? Potom víte přesně, co odchod do důchodu znamená pro Vaší peněženku a tomuto trendu včas přizpůsobujete rodinné finanční plánování a investice.

1) Obdrží důchod každý občan při dosažení důchodového věku?

a) Ano.

b) Ne (je potřeba získat i potřebnou dobu pojištění).

2) Ze kterého příjmu se neplatí důchodové pojištění a tento příjem nemá vliv na výši důchodu?

a) Příjem na smlouvu na zkrácený pracovní úvazek.

b) Z hlavní samostatné výdělečné činnosti.

c) Z měsíční odměny 10 tisíc Kč a méně z dohody o provedení práce.

3)  Kolik let pojištění je nutné získat při přiznání důchodu v roce 2015?

a) 25 let

b) 31 let

c) 35 let

4) Které příjmy se hodnotí pří výpočtu důchodu?

a) Za posledních 10 let.

b) Za posledních 20 let.

c) Od roku 1986.

5) Jak vysoký je přibližně průměrný důchod v Česku? (k 1. 6. 2014)

a) 9 256 Kč

b) 11 050 Kč

c) 14 289 Kč

6) Platí se z důchodu daň z příjmu fyzických osob?

a) Ano, důchody se daní stejným způsobem jako mzda.

b) Ne, z důchodu se nikdy žádné daně neplatí.

c) Ano, ale pouze zcela výjimečně u důchodů ve výši nad zákonný limit.

7) Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší důchod. Za jaké období se zvyšuje krácení za předčasnost?

a) Za každý měsíc.

b) Za každých 90 kalendářních dní.

c) Za každých 180 kalendářních dní.

8) S čím je potřeba počítat při odchodu do předčasného důchodu?

a) V předčasném důchodu není možné nikdy pracovat.

b) Předčasný důchod je krácený trvale, při dosažení důchodového věku se nepřepočítává.

c) Z předčasného důchodu nelze vypočítat pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí důchod).

9) Dochází při dosažení důchodového věku automaticky k ukončení pracovního poměru?

a) Ano. I smlouva na dobu neurčitou při dosažení důchodového věku zaniká.

b) Ne, dosažení důchodového věku není důvod k ukončení pracovního poměru.

10) Je možné si v důchodovém věku přivydělat? 

a) Ne. Není možné mít příjem a pobírat současně důchod. V takovém případě zaniká nárok na státní důchod po dobu vlastního příjmu.

b) Ano. Ale je možné mít vlastní příjem pouze do výše dvojnásobku minimální mzdy.

c) Ano. Je možné mít libovolný příjem. V důchodovém věku je možné pracovat a vydělávat bez jakéhokoliv příjmového omezení.

11) Ve kterých termínech jsou vypláceny státní důchody?

a) Vždy k 15. daného měsíce, např. 15. ledna je vyplácen důchod na leden.

b) V sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci, přičemž je důchod vyplácen měsíčně dopředu.

c) Důchod je vyplácen ve stejném termínu jako mzda, tedy v únoru za leden. Musí být dodrženy stejné podmínky pro výplatu jako pro splatnost mzdy.

12) Mají všichni občané důchod na úrovni 40 % předchozího příjmu?

a) Ano, náhradový poměr je u všech občanů stejný.

b) Ne, při výpočtu důchodu je zastoupen prvek redukce. Výpočet důchodu je individuální.

Správné odpovědi: 1) B 2) C 3) B 4) C 5) B 6) C 7) B 8) B 9) B 10) C 11) B 12) B

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí