Jak se počítá čistá mzda?

štítek Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Zaměstnanci však musí odvést ze mzdy povinné daně a na účet obdrží čistou mzdu. Kolik zaplatí zaměstnanci na daních závisí i na výši uplatněných daňových slev a nezdanitelných položek. Jaké daně platí ze mzdy zaměstnanci a jak lze snížit daňovou povinnost? Vyzkoušejte své znalosti v našem testu.

U každé otázky je možná pouze jedna správná odpověď. Maximálně lze tedy získat 12 bodů. Získali jste 9 bodů a více? Potom víte detailně, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou a na jaké daňové úlevy máte jako zaměstnanec nárok. Nemůže se Vám stát, že Vám zaměstnavatel omylem spočítá nesprávně čistou mzdu a nebudete o tom vědět. Své nároky si velmi dobře hlídáte.

1) Které povinné daně platí zaměstnanci ze své hrubé mzdy?

a) Zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob.

b) Povinné pojistné, daň ze mzdy a srážkovou daň.

c) Nemocenské pojištění, státní příspěvek zaměstnanosti, zdravotní pojištění, srážkovou daň a daň ze superhrubé mzdy.

2) Kdo má nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok (2 070 Kč měsíčně)? 

a) Všichni daňoví poplatníci mimo výdělečně činné důchodce.

b) Zaměstnanci pracující pro svého zaměstnavatele po skončení zkušební doby.

c) Všichni daňoví poplatníci.

3)  Z které odměny či příjmu se neplatí povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění)? 

a) Z měsíční odměny na základě dohody o provedení práce 10 tisíc Kč a méně.

b) Ze mzdy plynoucí na základě zkráceného pracovního úvazku (max. 4 hodiny denně).

c) Ze smlouvy na dobu určitou.

4) Souhrnná sazba povinného pojistného (sociální a zdravotní pojištění dohromady) placená zaměstnancem činí:

a) 6,5 %

b) 11 %

c) 16,5 %

5) Kdy může uplatnit zaměstnanec daňové zvýhodnění na děti?

a) Měsíčně, a to již za měsíc, kdy se dítě narodí. Mzdové účetní je potřeba doručit kopii rodného listu dítěte. Daňové zvýhodnění se uplatňuje na každé dítě. Vždy jenom jeden z rodičů.

b) Jednou za rok při provedení ročního zúčtování. Nárok na daňové zvýhodnění mají oba rodiče.

6) Co je to daňový bonus?

a) Částka, kterou obdrží od státu rodiny s dvěma a více dětmi při provedení ročního zúčtování jedenkrát za rok.

b) Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak je daňový bonus rozdílem mezi daňovým zvýhodněním a daní z příjmu fyzických osob. Daňový bonus je možné dostávat každý měsíc.

c) Zaměstnanec s ročním příjmem do 18násobku minimální mzdy obdrží jedenkrát za rok daňový bonus ve výši 13 404 Kč na každé dítě.

7) Příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření snižují daňový základ. Zaplacené příspěvky se prokazují jednou ročně při provádění ročního zúčtování daně. Jaké jsou podmínky pro uplatnění odpočtu?

a) Zaplacené příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření snižují základ daně maximálně o 12 000 Kč, přičemž se započítává částka zaplacených příspěvků nad 12 000 Kč. Pro uplatnění maximálního odpočtu je tedy nutné za rok zaplatit nejméně 24 000 Kč na smlouvu.

b) Odečítají se všechny zaplacené příspěvky do částky 12 000 Kč.

c) Odečítají se všechny zaplacené příspěvky do částky 24 000 Kč ponížené o 6 000 Kč.

8) Odpočet úroků z hypotéčního úvěru snižuje základ daně. Při obdrženém potvrzení od banky za rok na částku 40 000 Kč se sníží daň z příjmu o:

a) 6 000 Kč

b) 18 000 Kč

c) 40 000 Kč

9) Může mít zaměstnanec vyšší čistou mzdu než hrubou mzdu?

a) Ano. Když zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na děti a má nízkou hrubou mzdu. Z důvodu obdržení daňového bonusu je čistá mzda vyšší než hrubá mzda.

b) Ne. Čistá mzda může být maximálně na úrovni hrubé mzdy. Daňový bonus se uplatňuje pouze do výše hrubé mzdy.

c) Ne. Platbě povinného pojistného se nelze vyhnout, a proto je vždy čistá mzda nižší než hrubá mzda.

10) Když má zaměstnanec hrubou mzdu 20 000 Kč, kolik skutečně stojí svého zaměstnavatele? 

a) 20 000 Kč, mzdové náklady jsou na úrovni hrubé mzdy zaměstnance.

b) 27 000 Kč, zaměstnavatel platí za zaměstnance ještě 34 % na povinném pojistném (sociální pojištění + zdravotní pojištění).

c) 40 000 Kč, zaměstnavatel odvádí za zaměstnance další daňové platby na úrovni sjednané hrubé mzdy.

11) Kdy může zaměstnavatel uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč?

a) Když má manželka vlastní příjmy za rok do 68 tisíc Kč.

b) Jestliže manželka pobírá během roku podporu v nezaměstnanosti.

c) Pokud manželka pracuje za minimální mzdu.

12) Platí ze své mzdy povinné daně rovněž výdělečně činní studenti a penzisté?

a) Ano.

b) Ne.

Správné odpovědi: 1) A 2) C 3) A 4) B 5) A 6) B 7) A 8) A 9) A 10) B 11) A 12) A

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí