Co víte o zdravotním pojištění?

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění je povinnou daní. Všichni občané s trvalým pobytem na území Česka musí platit zdravotní pojištění své pojišťovně, kterou si lze vybrat a změnit. Všichni pojištěnci mají zákonné povinnosti, ale rovněž i práva.

U každé otázky je možná pouze jedna správná odpověď. Maximálně lze tedy získat 12 bodů. Získali jste 9 bodů a více? Potom se Vám jistě nestane, že budete dlužníky na zdravotním pojištění a zdravotní pojišťovna po Vás bude vymáhat dlužné pojistné, včetně dlužného penále.

1) Na trhu působí 7 zdravotních pojišťoven. Každý občan může svoji zdravotní pojišťovnu změnit. Jak často?

a) Kdykoliv. Pro změnu zdravotní pojišťovny platí dvouměsíční lhůta.

b) Jednou za pololetí, vždy od 1. ledna nebo od 1. července. Přihlášku k nové pojišťovně je nutné podat s tříměsíčním předstihem.

c) Jednou za rok, vždy od 1. ledna, přihlášku k nové pojišťovně je nutné podat do konce června.

2) Kolik platí na zdravotním pojištění zaměstnanci ze své hrubé mzdy?

a) 4,5 %

b) 6,5 %

c) 9 %

3)  Kolik odvádí za zaměstnance na zdravotním pojištění zaměstnavatelé? 

a) 9 %

b) 15 %

c) 25 %

4) Za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát. Kdo z uvedených lidí není státním pojištěncem?

a) Děti.

b) Ženy na rodičovské dovolené.

c) Studenti starší 26 let.

d) Penzisté.

5) Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) si musí samy platit zdravotní pojištění. Nejčastějšími příklady jsou občané, kteří nejsou v evidenci úřadu práce a nepracují. Kolik budou měsíčně platit na zdravotním pojištění v roce 2015?

a) 251 Kč

b) 1 242 Kč

c) 4 159 Kč

6) Platí ze z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu zdravotní pojištění?

a) Ano.

b) Ne.

7) Pracuji na základě standardní pracovní smlouvy pro dva zaměstnavatele. Bude mi sráženo zdravotní pojištění z obou mezd?

a) Ano.

b) Ne. Pouze z vyšší hrubé mzdy, z nižší se již zdravotní pojištění platit nebude.

c) Ne. Pokud odvod na zdravotním pojištění překročí částku 5 000 Kč za měsíc.

8) Platí živnostníci ve ztrátě zdravotní pojištění?

a) Ne. Při záporném hospodářském výsledku OSVČ zdravotní pojištění neplatí.

b) Ano. OSVČ na hlavní činnost musí platit zdravotní pojištění vždy alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

c) Ano, ale až v roce, kdy dosáhnou zisku. Platba v tomto roce se zvýší o 50 %.

9) Kdy se platí z dohody o provedení práce zdravotní pojištění?

a) Když je příjem z dohody o provedení práce jediným příjmem.

b) Jestliže je měsíční příjem z dohody o provedení práce 5 000 Kč a více.

c) Pokud je měsíční příjem z dohody o provedení práce nad 10 000 Kč.

10) Může zaměstnanec dostat pokutu, když jeho zaměstnavatel neplatí zdravotní pojištění?

a) Ano. Zaměstnanec má kontrolovat svého zaměstnavatele. Jestliže jsou s placením zdravotního pojištění problémy, tak má sám zdravotní pojištění platit.

b) Ne. Za placení zdravotního pojištění je vždy zodpovědný zaměstnavatel. Případné nesrovnalosti jsou zdravotními pojišťovnami sankciovány. Penále a pokuty platí zaměstnavatel.

11) Do jakého ročního příjmu se platí zdravotní pojištění v roce 2015?

a) Do částky 1 277 456 Kč.

b) Do částky 2 566 180 Kč.

c) Pro platbu zdravotního pojištění není stanoven žádný limit. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu.

12) Z čeho se vypočítává zdravotní pojištění za celý rok u OSVČ?

a) 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální, tak se platí zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu.

b) 13,5 % ze zisku. Minimálně musí být zaplaceno za rok 18 000 Kč.

c) 4,5 % z ročních příjmů. Minimálně musí být zaplaceno 24 000 Kč.

Správné odpovědi: 1) C 2) A 3) A 4) C 5) B 6) B 7) A 8) B 9) C 10) B 11) C 12) A

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí