Kolik platíme v roce 2014 skutečně na dani z příjmu?

štítky Cestování Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Samotná sazba daně z příjmu fyzických osob není pro zaměstnance nejdůležitější, rozhodující je, kolik skutečně zaplatí na dani z příjmu fyzických osob a jak vysoká je jejich čistá mzda. Efektivní sazba daně z příjmu fyzických osob je nižší než sazba daně, důvodem jsou daňové slevy. Jak vysoká je průměrná efektivní sazba daně z příjmu?

Zdanění zaměstnanců se může i při stejné hrubé mzdě zpravidla sjednané v pracovní smlouvě lišit. Důvodem je možnost uplatnění daňových slev (na poplatníka, na invaliditu, na studenta…) nebo daňového zvýhodnění na děti (1 117 Kč měsíčně na každé dítě). Některé daňové slevy nelze uplatnit během roku, ale pouze jednorázově za celý rok, buď v ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem za zaměstnance nebo v daňovém přiznání, typicky se jedná o slevu na manželku (manžela), který měl během celého roku vlastní příjmy do 68 tisíc Kč. Ve všech vyspělých zemích světa dochází k situaci, že se liší zdanění u zaměstnanců, i když mají stejnou hrubou mzdu.

Co je to efektivní sazba daně?

Efektivní sazba daně je procentní vyjádření vypočítané daně z příjmu fyzických osob vůči hrubé mzdě. Efektivní sazba daně se ve všech vyspělých zemích světa oproti daňovým sazbám stanových zákonem liší, neboť při výpočtu daňové povinnosti jsou uplatněny nezdanitelné položky nebo daňové slevy.

Efektivní zdanění v Česku v roce 2014

Za rok 2013 činila průměrná měsíční mzda v Česku 25 128 Kč. Právě u průměrné mzdy si vypočítáme dle legislativy roku 2014 efektivní sazbu daně z příjmu fyzických osob u bezdětného zaměstnance a zaměstnance uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti.

  • Daň z příjmu fyzických osob se v Česku počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné odvody na pojistném placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 25 % na sociálním pojištění a dalších 9 % na zdravotním pojištění.
  • Roční sleva na poplatníka činí 24 840 Kč, měsíčně tedy 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců).
  • Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Když oba zaměstnanci pracují, potom uplatní daňové zvýhodnění u svého zaměstnavatele pouze jeden z nich.

 

Výpočet efektivní sazby daně z příjmu u bezdětného zaměstnance

Text Částka
Hrubá mzda 25 128 Kč
„Superhrubá mzda“ 33 700 Kč (25 128 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)
Daň z příjmu 5 055 Kč (33 700 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 2 985 Kč (5 055 Kč – 2 070 Kč)
Efektivní sazba daně z příjmu 11,9 % (2 985 Kč: 25 128 Kč)

vlastní výpočet autora

Výpočet efektivní sazby daně z příjmu u zaměstnance s dvěma dětmi

Text Částka
Hrubá mzda 25 128 Kč
„Superhrubá mzda“ 33 700 Kč (25 128 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru)
Daň z příjmu 5 055 Kč (33 700 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Daňové zvýhodnění 2 234 Kč (1 117 Kč × 2)
Daň z příjmu fyzických osob 751 Kč (5 055 Kč – 2 070 Kč – 2 234 Kč)
Efektivní sazba daně z příjmu 3,0 % (751 Kč: 25 128 Kč)

vlastní výpočet autora

Bezdětný zaměstnanec pracující za průměrnou mzdu má efektivní sazbu daně o téměř 9 % vyšší než jeho kolega uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti. Efektivní sazba daně se tedy u jednotlivých zaměstnanců liší dle rodinné situace a využití daňových slev.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP