Jaké státní příspěvky a daňové úlevy je možné čerpat?

čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Stát podporuje zodpovědné finanční chování formou nižší daňové povinnosti. Nebo státním příspěvkem na vybrané finanční produkty. Ať už uvedené podpory využíváte či nikoliv, tak je vhodné výši podpor znát a zohlednit je při rodinném finančním plánování.

U každé otázky je možná pouze jedna správná odpověď. Maximálně lze tedy získat 12 bodů. Získali jste 9 bodů a více? Máte výborné znalosti ohledně daňové a finanční podpory ze strany státu. Rozhodně se Vám nestane, že byste státní finanční zvýhodnění nezahrnuli do svého finančního rozhodování.

1) Maximální měsíční státní příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření činí 230 Kč. Jak vysoká musí být minimálně měsíční úložka na smlouvu, aby vznikl nárok na takto vysoký příspěvek?

a) 500 Kč

b) 700 Kč

c) 1 000 Kč

2) Státní příspěvek na stavební spoření činí 10 % z naspořené částky během roku. Státní příspěvek je však omezen maximální výší. Jak vysoký může být státní příspěvek na jednu smlouvu za rok?

a) 2 000 Kč

b) 3 000 Kč

c) 4 500 Kč

3)  Když má rodina (2 dospělí a 2 děti) uzavřeny 4 smlouvy o stavebním spoření a na každou vloží za rok 20 000 Kč, tak souhrnná státní podpora bude:

a) 4 000 Kč, za děti uzavírají smlouvu rodiče, dále mají rodiče smlouvu na sebe, proto může každý z rodičů čerpat státní podporu na sebe pouze jednou.

b) 8 000 Kč, státní podpora náleží na každé rodné číslo, na smlouvě u dětí je uvedeno rodné číslo dětí

4) Jaká pravidla platí pro zasílání státního příspěvku na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření?

a) Během roku je možné zasílat libovolné částky měsíčně. Peníze na smlouvu je možné posílat i nepravidelně. Státní příspěvek se následně vypočítá za celý rok ze zaslané částky během roku.

b) Státní příspěvek přichází na smlouvu čtvrtletně v závislosti na sjednané měsíční platbě ve smlouvě. Libovolné úhrady nejsou možné.

5) Zaplacené úroky z hypotéčního úvěru během roku snižují základ daně. Maximálně lze základ daně za rok snížit o částku:

a) 80 000 Kč

b) 220 000 Kč

c) 300 000 Kč

6) Je možné uplatnit odpočet zaplacených úroků z úvěru na pořízení chalupy?

a) Ano, zaplacené úroky z každé pořízené nemovitosti snižují základ daně. Při pořízení více nemovitostí a čerpání více hypotéčních úvěrů se celková částka odpočtu sčítá.

b) Ne, odpočet zaplacených úroků z úvěru je možné uplatnit pouze u nemovitosti, kterými je řešena vlastní bytová potřeba. Tato podmínka není u rekreační nemovitosti splněna.

7) Zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku snižují základ daně. O jakou maximální částku je možné snížit daňový základ při splnění zákonných podmínek?

a) 6 000 Kč

b) 12 000 Kč

c) 24 000 Kč

8) Když jsou účastníky hypotéčního úvěru oba manželé, který z nich uplatní daňový odpočet o zaplacené úroky?

a) Je úplně jedno v jakém poměru si zaplacenou částku úroků oba manželé odečtou od základ daně, záleží pouze na nich.

b) Daňový odpočet uplatňuje vždy manžel s vyšším příjmem.

c) Daňový odpočet uplatní buď v plné výši jeden z manželů, nebo každý z manželů v poloviční výši.

9) Roční příspěvky zaměstnavatele zaměstnanci na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění jsou do souhrnné částky 30 000 Kč zvýhodněny. Jak?

a) Zaměstnanec z příspěvku zaměstnavatele neplatí povinné pojistné ani daň z příjmu. Zaměstnavatel rovněž z příspěvku neplatí povinné pojistné.

b) Z příspěvku neplatí povinné pojistné pouze zaměstnavatel.

c) Při příspěvku zaměstnavatele v souhrnné výši 30 000 Kč za rok obdrží zaměstnanec od státu státní příspěvek ve výši 3 000 Kč (10 % z 30 000 Kč) na příslušné smlouvy.

10) Při zrušení smlouvy o životním pojištění a jednorázovém předčasném výběru budou klienti od roku 2015 zpětně dodanit všechny daňové úlevy. Za jak dlouho?

a) 3 roky zpětně.

b) 5 let zpětně.

c) 10 let zpětně.

11) Kdo dosáhne na daňovou úsporu 3 600 Kč za rok?

a) Občan spořící 2 000 Kč měsíčně na smlouvu o penzijním spoření nebo doplňkovém penzijním spoření a 1 000 Kč měsíčně na svoji smlouvu o životním pojištění.

b) Občan spořící 3 000 Kč měsíčně v libovolném poměru na smlouvu o životním pojištění a doplňkovém penzijním spoření.

c) Občan spořící měsíčně 1 000 Kč na doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a 1 000 Kč na životní pojištění.

12) Z jakého produktu je možné čerpat předdůchod?

a) Z penzijního připojištění.

b) Z životního pojištění.

c) Z doplňkového penzijního spoření.

Správné odpovědi: 1) C 2) A 3) B 4) B 5) C 6) B 7) B 8) C 9) A 10) C 11) A 12) C

Petr Gola

Další články k tématu Vánoční testy

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí