Odpočet hypotečního úvěru snižuje daňový základ

štítek Realitní trh čtení na 3 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Rodiče v praxi velmi často splácí hypoteční úvěr. Pořízení vlastního bydlení je pro rodinu správným finančním krokem, který přináší nižší daňovou povinnost. Zaplacené úroky z úvěru během roku snižují daňový základ. Splácení hypotečního úvěru je finančním zásahem do hospodaření rodiny. Celkové náklady na hypotéku však snižují odpočty zaplacených úroků během roku.

Odpočet zaplacených úroků z úvěru nepatří mezi daňové slevy, ale mezi nezdanitelné položky. Odpočet zaplacený úroků nesnižuje přímo daňovou povinnost, ale daňový základ. Např. zaplacené úroky 35 000 Kč přináší daňovou úsporu 5 250 Kč (35 000 Kč × 15 %).

  • Od základu daně je možné odečíst zaplacené úroky z úvěru až do částky 300 tisíc Kč za rok. A to i v příštích letech. Nedošlo tedy k legislativní úpravě a snížení daňového odpočtu na 80 tisíc Kč.
  • Zaplacené úroky z úvěru za celý rok se prokazují potvrzením od banky, které zaměstnanci doručí mzdové účetní a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) přiloží k daňovému přiznání.

Daňový odpočet zaplacených úroků z úvěru se uplatňuje pouze jedenkrát za rok. Nelze si snižovat daňovou povinnost průběžně během roku. Aby zaplacené úroky z úvěru na bydlení snižovaly daňovou povinnost, tak musí být splněny zákonné podmínky. Úvěrem musí být řešena vlastní bytová situace občana. Např. pořízení další nemovitosti za účelem pronájmu tuto podmínku nesplňuje.

Praktický příklad

OSVČ paní Veselá dosáhne za rok 2014 příjmů 754 211 Kč a výdaje činí 311 594 Kč. Paní Veselá uplatní zaplacené úroky z úvěru ve výši 52 959 Kč. Kolik zaplatí paní Veselá na dani z příjmu? K jaké daňové úspoře došlo z důvodu uplatnění daňového odpočtu zaplacených úroků z úvěru?

Text Částka
Příjem ze samostatné výdělečné činnosti 754 211 Kč
Výdaje ze samostatné výdělečné činnosti 311 594 Kč
Základ daně 442 617 Kč (754 211 Kč – 311 594 Kč)
Odečet úroků 52 959 Kč
Základ daně snížení o nezdanitelné položky 389 658 Kč (442 617 Kč – 52 959 Kč)
Zaokrouhlený základ daně (na celá sta dolů) 389 600 Kč
Daň z příjmu 58 440 Kč (389 600 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daňová povinnost 33 600 Kč (58 440 Kč – 24 840 Kč)

vlastní výpočet autora

Paní Veselá zaplatí na dani z příjmu fyzických osob 33 600 Kč. V případě, že by odpočet úroků neuplatnila, tak by zaplatila na dani z příjmu 41 550 Kč (442 600 Kč × 15 %) – 24 840 Kč). Odpočet úroků znamená pro paní Veselou daňovou úsporu 7 950 K4  (41 550 Kč – 33 600 Kč).

Jak postupují zaměstnanci?

Zaměstnanci musí své mzdové účetní doručit potvrzení od banky o zaplacených úrocích z úvěru do 15. února následujícího roku. Když zaměstnanec nepožádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování, tak zaměstnavatel za zaměstnance roční zúčtování neprovede a daňová povinnost zaměstnance je vyřízena prostřednictvím daňových záloh. Zaměstnanci, kteří uplatňují daňový odpočet úroků, musí tedy svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování, neboť budou mít nárok na vrácení daňového přeplatku. Nejpozději při zúčtování mzdy za březen zaměstnavatelé vyplácí ve mzdě zaměstnanci daňový přeplatek. Aby zaměstnavatel provedl za zaměstnance roční zúčtování, tak nesmí zaměstnanci vzniknout povinnost podávat daňové přiznání.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí