Výchova dětí snižuje daň z příjmu

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Jeden z rodičů uplatňuje daňové zvýhodnění, které snižuje daňovou povinnost. Když je daňové zvýhodnění vyšší než daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. V roce 2014 činí daňové zvýhodnění 1 117 Kč měsíčně na každé dítě. Jak uplatňují daňové zvýhodnění zaměstnanci a jak OSVČ?

Na každé dítě je možné v roce uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč. Pro rok 2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 1 317 Kč a na třetí a další dítě na 1 417 Kč. Daňové zvýhodnění snižuje daňovou povinnost. Rodiče s dětmi tak platí nižší daň z příjmu než bezdětní občané. Daňové zvýhodnění uplatňuje pouze jeden z rodičů.

Zaměstnanci × OSVČ

Zaměstnanci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, si snižují daňovou povinnost již v průběhu roku. Mají nárok na daňové zvýhodnění na měsíční bázi. Během roku 2014 si zaměstnanci snižují daň z příjmu fyzických osob o 1 117 Kč na každé dítě. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si snižují daň z příjmu fyzických osob jednou za rok v daňovém přiznání. Za celý rok 2014 ve výši 13 404 Kč na jedno dítě. OSVČ, které stanovují výdaje paušálem, nemají nárok na daňové zvýhodnění.

Jak se postupuje při narození dítěte?

Daňové zvýhodnění se uplatní poprvé za měsíc, kdy se dítě narodilo.

  • Při narození dítěte 20. listopadu 2014 bude mít zaměstnanec nárok na daňové zvýhodnění již za listopad. Mzdové účetní doručí co nejdříve kopii rodného listu dítěte. Již prosincová výplata za listopad bude tedy vyšší o 1 117 Kč než listopadová výplata za říjen.
  • Při narození dítěte 20. listopadu 2014 bude mít OSVČ nárok na daňové zvýhodnění za toto dítě za rok 2014 ve výši 2 234 Kč (1 117 Kč × 2 měsíce). Přílohou daňového přiznání bude kopie rodného listu narozeného dítěte. Kopie rodného listu se předkládá pouze v prvním roce, kdy se uplatňuje daňové zvýhodnění. V následujících letech to není potřeba.

Co je to daňový bonus?

V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus. Daňový bonus zvyšuje disponibilní příjem. Při čerpání daňového bonusu se nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě se obdrží peníze od státu. Maximálně může daňový bonus za rok činit 60 300 Kč.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Nová má hrubou mzdu 15 980 Kč. Paní Nová uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Jak vysokou bude mít paní Nová čistou mzdu? Jak vysoký bude daňový bonus? Výpočet provedeme dle legislativy roku 2014.

Text Částka
Hrubá mzda 15 980 Kč
Počet dětí 2
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (15 980 Kč × 4,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) 720 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (15 980 Kč × 6,5 %, zaokrouhleno na Kč nahoru) 1 039 Kč
Superhrubá mzda (15 980 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 21 500 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (21 500 Kč × 15 %) 3 225 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Daňové zvýhodnění (1 117 Kč × 2 děti) 2 234 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob (3 225 Kč – 2 070 Kč – 2 234 Kč, max. do nuly) 0 Kč
Daňový bonus (2 234 Kč – 1 155 Kč) 1 079 Kč
Čistá mzda (15 980 Kč – 720 Kč – 1 039 Kč + 1 079 Kč) 15 300 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Nová nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, ještě obdrží daňový bonus ve výši 1 079 Kč. Důvodem je uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí