Návrat do práce během roku a sleva na poplatníka

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč za rok mají všichni daňoví poplatníci. Jak se však postupuje v případě trvání zaměstnání pouze po část roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené a pobírání rodičovského příspěvku po zbytek roku?

Zaměstnanci uplatňují základní daňovou slevu na poplatníka měsíčně. Za každý měsíc si sníží všichni zaměstnanci vypočtenou daň z příjmu fyzických osob o 2 070 Kč (24 840 Kč: 12 měsíců). Všichni daňoví poplatníci mají však nárok na daňovou slevu na poplatníka za celý rok v celé výši 24 840 Kč. Základní sleva se poměrně nekrátí dle počtu měsíců výdělečné činnosti. Co to znamená? V některých případech se vyplatí podat i zaměstnanci daňové přiznání, neboť vznikne nárok na vratku daně.

Praktický příklad

Paní Nováková byla v měsících leden až červen 2014 na rodičovské dovolené. V měsících červenec až listopad 2014 pracovala ve firmě ABCD a měla měsíční hrubou mzdu 26 000 Kč. Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje manžel paní Novákové. Ke konci listopadu paní Nováková ukončila pracovní poměr dohodou. V prosinci 2014 byla na úřadu práce, neboť od ledna nastupuje do jiné práce. Proč se vyplatí paní Novákové podat daňové přiznání? Paní Novákové vznikne nárok na vratku daně.

  • I zaměstnanci si mohou podat daňové přiznání. Mají tak celou daňovou agendu pod kontrolou. A na všechny doklady mají více času.
  • Paní Nováková bude potřebovat k podání daňového přiznání „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti“ od zaměstnavatele ABCD.

Výpočet čisté měsíční mzdy paní Novákové

Text Částka
Hrubá mzda 26 000 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (26 000 Kč × 4,5 %) 1 170 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (26 000 Kč × 9 %) 2 340 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (26 000 Kč × 6,5 %) 1 690 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (26 000 Kč × 25 %) 6 500 Kč
Superhrubá mzda (26 000 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 34 900 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (34 900 Kč × 15 %) 5 235 Kč
Sleva na poplatníka 2 070 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob (5 235 Kč – 2 070 Kč) 3 165 Kč
Čistá mzda (26 000 Kč – 1 170 Kč – 1 690 Kč – 3 165 Kč) 19 975 Kč

vlastní výpočet autora

Paní Nováková pracovala 5 měsíců (červenec až listopad). V potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od zaměstnavatele ABCD budou uvedeny mimo jiné tyto údaje:

  • úhrn příjmů 130 000 Kč (26 000 Kč × 5 měsíců)
  • úhrn povinného pojistného 44 200 Kč (2 340 Kč + 6 500 Kč)  × 5 měsíců)
  • zaplacené zálohy na dani z příjmu 15 825 Kč (3 165 Kč × 5 měsíců)

Tyto údaje bude paní Nováková potřebovat k vyplnění daňového přiznání.

Daňové přiznání paní Novákové

Text Částka
Úhrn příjmů od zaměstnavatele 130 000 Kč
Úhrn povinného pojistného 44 200 Kč
Základ daně 174 200 Kč

(130 000 Kč + 44 200 Kč)

| | Daň z příjmu | 26 130 Kč (174 200 Kč × 15 %) | | Sleva na poplatníka | 24 840 Kč | | Daňová povinnost | 1 290 Kč (26 130 Kč – 24 840 Kč) | | Úhrn sražených záloh | 15 825 Kč | | Zaplaceno více (vratka daně) (daňový přeplatek se značí „-“) | - 14 535 Kč (1 290 Kč – 15 825 Kč) |

vlastní výpočet autora

Paní Novákové se vyplatí podat daňové přiznání, protože ji vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 14 535 Kč.

Sleva na poplatníka se nekrátí

Maminky, které odpracují pouze část roku, protože několik měsíců během roku pobíraly rodičovský příspěvek, mají za celý rok nárok na celou základní slevu na poplatníka. Za celý rok jim tak vznikne daňový přeplatek jako v případě paní Novákové. Základní sleva na poplatníka se nekrátí a za celý rok náleží ve výši 24 840 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí