Náklady za školku sníží daňovou povinnost za rok 2014

štítky Daně Školkovné čtení na 2 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Až o 8 500 Kč lze snížit vypočtenou daň z příjmu fyzických osob za rok 2014. Školkovné je legislativní novinkou. Rodiče si mohou snížit daňovou povinnost a náklady za školku. Do školkovného se však nepočítá strava. Jak se liší daňové zvýhodnění na děti a školkovné?

Již za rok 2014 je možné si snížit daňovou povinnost o novou daňovou slevu – školkovné. Sleva za umístění dítěte (školkovné) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona.

  • Školkovné může uplatnit pouze rodič, který žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti.
  • Výši slevu je nutné doložit vyčísleným potvrzením od školky. Do celkových nákladů na školku se přitom nezapočítává placená strava za dítě. Uvedený doklad předají zaměstnanci mzdové účetní do 15. února. OSVČ a zaměstnanci, kteří si sami podávají daňové přiznání, přiloží toto potvrzení k daňovému přiznání.

Omezení daňové slevy

Sleva za školku je omezena. Maximálně je možné uplatnit slevu do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného roku. K 1. lednu 2014 činila minimální mzda 8 500 Kč. Proto je možné za každé vyživované dítě uplatnit za rok 2014 slevu do maximální výši 8 500 Kč. K 1. lednu 2015 bude minimální mzda 9 200 Kč. Za rok 2015 bude možné uplatnit daňovou slevu na školku ve výši 9 200 Kč.

  • Na rozdíl od daňového zvýhodnění se sleva na školku neuplatňuje během roku, ale až za celý rok. Průběžně během roku nelze mít tedy vyšší čistou mzdu z důvodu uplatnění slevy na školku.
  • Školka snižuje daňovou povinnost pouze do nuly. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, tak vzniká nárok na daňový bonus. U školkovného se žádný bonus nečerpá. Sleva na školku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, stejně jako např. sleva na poplatníka nebo sleva na manželku (manžela) s vlastními příjmy do limitu.

Školkovné snižuje přímo vypočtenou daň

Nezdanitelné položky jako např. zaplacené příspěvky na životní pojištění nebo penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření snižují při splnění zákonných podmínek základ daně. Školkovné však patří mezi daňové slevy a snižuje přímo vypočtenou daň. Zaměstnancům, kteří uplatní slevu na školku za rok 2014, vznikne nárok na daňový přeplatek.

Praktický příklad

Živnostník Novák zaplatil za rok 2013 na dani z příjmu fyzických osob 17 150 Kč. V roce 2014 dosáhne stejných hospodářských výsledků, na dani z příjmu však zaplatí pouze 8 650 Kč. Důvodem je uplatnění slevy za školku na pětiletou dceru ve výši 8 500 Kč.

Školkovné uplatní pouze jeden z rodičů

Stejně jako daňové zvýhodnění může uplatnit pouze jeden z rodičů, tak i školkovné uplatní pouze otec nebo matka. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, tak může slevu za školku uplatnit pouze jeden z nich. Slevu za školku je možné za vnuka nebo vnučku uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí