Sleva na manželku (manžela) za rok 2014, jaké jsou podmínky?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Jestliže manželka (nebo manžel) nemá za rok 2014 vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč, tak může druhý z manželů uplatnit slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Které příjmy se do vlastních příjmů počítají a které nikoliv? Jaké tiskopisy je potřeba vyplnit? Jak postupuje zaměstnanec a jak OSVČ?

Výraznou slevu lze uplatnit v případě, že manželka (manžel) neměl v uplynulém kalendářním roce vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč. Sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč. V případě, že je manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, tak je sleva dokonce dvojnásobná – 49 680 Kč.

Zákonnou slevu na manželku (manžela) je možné při splnění zákonných podmínek uplatnit pouze na manželku (manžela), nikoliv na družku (druha). Základní podmínkou je tedy manželský svazek.

Sleva na manželku se neuplatňuje během roku

Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje jeden ze zaměstnaných rodičů již během roku. Každý měsíc snižují děti daňovou povinnost a čistá mzda ze zaměstnání je tedy vyšší. Sleva na manželku se uplatňuje za celý rok. Buď v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování prováděném za zaměstnance zaměstnavatelem.

Čestné prohlášení

Zaměstnanec, jehož manželka měla v uplynulém roce vlastní příjmy do limitu, musí své mzdové účetní doručit do 15. února následujícího roku čestné prohlášení manželky (manžela), že ve zdaňovacím období měla vlastní příjmy do zákonného limitu. OSVČ nebo zaměstnanci podávající daňové přiznání přiloží čestné prohlášení k daňovému přiznání.

Jaké příjmy se počítají do limitu?

Do zákonného limitu se počítají příjmy ze zaměstnání (hrubá mzda), příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (příjem bez odpočtu výdajů), ale i nemocenské dávky (mateřská, nemocenská), podpora v nezaměstnanosti, důchod, podpora v nezaměstnanosti. Nepočítají se však dávky státní sociální podpory. Nejčastější dávkou, které se nezapočítá, je rodičovský příspěvek. I když tedy manželka je na rodičovské dovolené s malým dítětem a po celý rok pobírá rodičovský příspěvek 7 600 Kč, tak má vlastní příjmy do limitu 68 tisíc Kč, a manžel může uplatnit slevu na manželku.

OSVČ stanovující výdaje paušálem slevu na manželku neuplatní

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které stanovují výdaje paušálem, nemohou uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Živnostníci, jejichž manželka je na rodičovské dovolené nebo je dlouhodobě nezaměstnaná, by měli dobře zvážit, zdali z daňového hlediska není pro ně výhodné vést daňovou evidenci a moci uplatnit slevu na manželku. Sleva na manželku totiž výrazně snižuje daňovou povinnost. Slevu na manželku je možné uplatnit pouze do nuly. Nemůže vzniknout z důvodu uplatnění slevy na manželku daňový přeplatek jako v případě daňového zvýhodnění, kdy je možné čerpat daňový bonus.

Praktický příklad

Živnostník pan Šťastný má roční příjmy za rok 2014 ve výši 642 894 Kč a výdaje 349 479 Kč. Pan Šťastný vede daňovou evidenci. Manželka pana Šťastného pobírá po celý rok invalidní důchod ve výši 5 415 Kč. Žádné další příjmy paní Šťastná nemá. Kolik zaplatí na dani z příjmu fyzických osob pan Šťastný?

Výpočet daně z příjmu fyzických osob pana Šťastného

Text Částka
Příjmy 642 894 Kč
Výdaje 349 479 Kč
Základ daně 293 415 Kč (642 894 Kč – 349 479 Kč)
Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů) 293 400 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 44 010 Kč (293 400 Kč × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Sleva na manželku 24 840 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (max. do nuly) 0 Kč (44 010 Kč – 24 840 Kč – 24 840 Kč)

vlastní výpočet autora

Souhrn daňových slev pana Šťastného činí 49 680 Kč. Daňová povinnost pana Šťastného je 44 010 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí pan Šťastní nic. Slevu na poplatníka a slevu na manželku je možné uplatnit pouze do výše daňové povinnosti, žádný přeplatek nevznikne.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí