Příjem z pronájmu a daňové přiznání

štítek Realitní trh čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Zaměstnanci mající během roku 2014 příjem z pronájmu musí podat daňové přiznání. Daňové povinnosti za zaměstnance nemůže vyřídit jejich zaměstnavatel. Sociální a zdravotní pojištění se však z pronájmu neplatí, což je výhodné.

Někteří zaměstnanci mající více nemovitostí si přivydělávají během roku 2014 pronájmem bytu nebo domu. Do 1. dubna 2015 musí podat daňové přiznání. Za zaměstnance mající během roku příjmy z pronájmu nemůže daňovou povinnost splnit jejich zaměstnavatel formou ročního zúčtování.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Zaměstnanci, kteří budou sami podávat daňové přiznání, potřebují od svého zaměstnavatele „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňové zvýhodnění“ za rok 2014. Tento tiskopis je nedílnou součástí daňového přiznání. Dále musí občané mající příjmy z pronájmu vyplnit přílohu č. 2 daňového přiznání. Provedou výpočet dílčího základu daně z příjmu z pronájmu (dle § 9 zákona o dani z příjmu). Vypočtenou daň následně doplatí nejlépe při podání daňového přiznání na finančním úřadu.

Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu fyzických osob je daňově výhodný, neboť se z něj neplatí sociální a zdravotní pojištění. Veškeré daňové povinnosti se splní odevzdáním daňového přiznání na finanční úřad.

Praktický příklad

Paní Kučerová má hrubou měsíční mzdu ve výši 19 600 Kč. Roční hrubá mzda je 235 200 Kč (19 600 Kč × 12 měsíců). Povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění) placené zaměstnavatelem paní Kučerové za celý rok 2014 činí 79 968 Kč (235 200 Kč × 34 %). Za celý rok 2014 si přivydělala pronájmem částku 67 200 Kč. Výdaje u paušálu stanovuje paní Kučerová 30% výdajovým paušálem. Jak vyplní daňové přiznání paní Kučerová?

  • Na zálohách na dani z příjmu fyzických osob zaplatila paní Kučerová během roku 22 500 Kč.
  • Paní Kučerová si snižuje základ daně o zaplacené příspěvky na životním pojištění ve výši 12 000 Kč za rok.

Příloha č. 2 daňového přiznání

(výpočet dílčího základu daně z příjmu z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu)

Text Částka
Příjmy 67 200 Kč
Výdaje 20 160 Kč (67 200 × 30 %)
Dílčí základ daně z pronájmu 47 040 Kč (67 200 – 20 160)

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Text Částka
Úhrn příjmů od zaměstnavatelů 235 200 Kč
Úhrn povinného pojistného 79 968 Kč
Základ daně ze závislé činnosti 315 168 Kč (235 200 + 79 968)
Základ daně z pronájmu 47 040 Kč (z přílohy č. 2)
Základ daně 362 208 Kč (315 168 + 47 040)
Nezdanitelné položky 12 000 Kč
Základ daně snížení o nezdanitelné položky 350 208 Kč
Zaokrouhlený základ daně (na sta dolů) 350 200 Kč
Daň z příjmu 52 530 Kč (350 200 × 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň po uplatnění slev 27 690 Kč (52 530 – 24 840)
Úhrn sražených záloh na dani z příjmu 22 500 Kč
Daňový nedoplatek 5 190 Kč (27 690 – 22 500)

vlastní výpočet autora

Paní Kučerová doplatí na dani z příjmu fyzických osob jednorázově při podání daňového přiznání na FÚ 5 190 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP