Kdy je řešením dohoda o pracovní činnosti?

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti je výhodný tehdy, když sjednaný rozsah práce je větší než 300 hodin za rok. Když je rozsah práce nižší než uvedený limit, tak v praxi sjednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci dohodu o provedení práce. Jak se liší zdanění u dohody o pracovní činnosti oproti dohodě o provedení práce?

Z odměny o pracovní činnosti se již odvádí sociální a zdravotní pojištění, jestliže sjednaná měsíční odměna je 2 500 Kč a více. To je velký rozdíl oproti dohodě o provedení práce, kde se povinné pojistné neplatí až do měsíční odměny 10 000 Kč a měně.

Pro přivýdělek se tedy používá dohoda o pracovní činnosti, když je potřeba vyššího časového rozsahu na sjednanou práci.

Zákonná úprava

Dohoda o pracovní činnosti je upravena v ustanoveních § 76 zákoníku práce v platném znění. Podle dohody o pracovní činnosti může totiž zaměstnanec vykonávat práce jen do poloviny stanovené týdenní pracovní doby. Ve smyslu § 79 odst. 1 zákoníku práce stanovená týdenní pracovní doba nesmí překročit hranici 40 hodin týdně. Dodržování sjednaného nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Dohoda o pracovní činnosti se zpravidla uzavírá na dobu určitou, ovšem lze ji uzavřít i na dobu neurčitou.

  • Dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti vydá zaměstnavatel zaměstnanci.
  • V písemné dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Zdanění u dohody o pracovní činnosti v příkladech

Výše měsíční odměny u dohody o pracovní činnosti ovlivňuje, jak bude odměna zdaněna. Výpočet celkové daňové povinnosti si provedeme na dvou praktických příkladech. V prvním případě bude mít paní Svobodová měsíční odměnu plynoucí z odměny o pracovní činnosti ve výši 2 400 Kč a ve druhém případě bude mít paní Novotná měsíční odměnu na základě dohody o pracovní činnosti ve výši 9 650 Kč.

  • Pro obě zaměstnankyně je práce na dohodu o pracovní činnosti přivýdělkem. Obě kolegyně pracují současně u firmy XY na hlavní pracovní poměr s hrubou měsíční mzdou 21 600 Kč.
  • Paní Svobodová i paní Novotná podepsaly u svého hlavního zaměstnavatele prohlášení k dani a daňové slevy jsou uplatněny z jejich hrubé mzdy plynoucí ze standardního pracovního poměru.

Výpočet čisté odměny při práci na dohodu o pracovní činnosti

(měsíční odměna 2 400 Kč)

Text Částka
Měsíční odměna 2 400 Kč
Zdravotní pojištění 0 Kč
Sociální pojištění 0 Kč
Záloha na daň z příjmu 360 Kč (2 400 Kč × 15 %)
Mzdové náklady zaměstnavatele 2 400 Kč
Čistá odměna 2 040 Kč (2 400 Kč – 360 Kč)

vlastní výpočet autora

Výpočet čisté odměny při práci na dohodu o pracovní činnosti

(měsíční odměna 9 650 Kč)

Text Částka
Měsíční odměna 9 650 Kč
Zdravotní pojištění 435 Kč (9 650 × 4,5 %)
Sociální pojištění 628 Kč (9 650 × 6,5 %)
Základ daně (zaokrouhleno na sta nahoru) 13 000 Kč (9 650 × 1,34)
Záloha na daň z příjmu 1 950 Kč (13 000 × 15 %)
Mzdové náklady zaměstnavatele 12 931 Kč (9 650 + (9 650 × 34 %)
Čistá odměna 6 637 Kč (9 650 – 435 – 628 – 1 950)

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Zaměstnanci a přivýdělek

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí