Daňové slevy náleží pouze jednou

štítek Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci pracují současně pro dva nebo více zaměstnavatelů. Pro všechny na základě standardní pracovní smlouvy. Pracovat pro dalšího zaměstnavatele je volbou každého zaměstnance. Není potřeba se současného zaměstnavatele ptát. Ani tuto skutečnost zaměstnavateli oznamovat. Jak je to s daňovými slevami při práci pro dva zaměstnavatele?

Zaměstnanci, kteří pracují pro dva zaměstnavatele současně, musí počítat s tím, že nárok na daňové slevy (např. základní sleva na poplatníka nebo daňové zvýhodnění na děti) lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele.

U zaměstnavatele, kde chce zaměstnanec uplatnit nárok na daňové slevy, je potřeba podepsat „prohlášení k dani“.

V praxi nejsou žádné legislativní překážky pro uzavření více pracovních smluv. Jedná se tedy o individuální rozhodnutí a volbu každého zaměstnance.

Jak je to s platbou povinného pojistného?

Sociální a zdravotní pojištění je v podstatě povinnou daní. Zaměstnanci pracující pro dva zaměstnavatele platí sociální i zdravotní pojištění z obou svých mezd. Stejně tak platí zdravotní a sociální pojištění za svého zaměstnance oba zaměstnavatelé.

  • Na sociálním pojištění platí zaměstnanec 6,5 % z hrubé mzdy. Dalších 25 % na sociálním pojištění odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel.
  • Na zdravotním pojištění odvádí zaměstnanec 4,5 % z hrubé mzdy. Zaměstnavatel platí za zaměstnance na zdravotním pojištění 9 % z jeho hrubé mzdy.

Minimální platba zdravotního pojištění

V souhrnu musí zdravotní pojišťovna obdržet na svůj bankovní účet za zaměstnance zdravotní pojištění alespoň v souhrnu 13,5 % z minimální mzdy. Tedy 1 148 Kč (13,5 % z 8 500 Kč). V případě, že je hrubá mzda nižší než tato částka, tak se provádí dopočet do 1 148 Kč. Tento dopočet přitom hradí zaměstnanec. Efektivní sazba zdravotního pojištění u zaměstnance je tak vyšší než 4,5 % z hrubé mzdy. Když zaměstnanec má u jednoho zaměstnavatele hrubou mzdu nižší než 8 500 Kč, tak je potřeba tomuto zaměstnavateli doručit potvrzení o sraženém zdravotním pojištění od prvního zaměstnavatele. Aby se u tohoto zaměstnavatele neprováděl zmíněný dopočet do minimálního zdravotního pojištění.

Praktický příklad

Pan Novák pracuje pro zaměstnavatele firmu XY s hrubou měsíční mzdou 26 000 Kč. A pro zaměstnavatele AB s hrubou měsíční mzdou 9 000 Kč. U firmy XY má zaměstnanec pan Novák podepsáno prohlášení k dani. U zaměstnavatele XY uplatní tedy zaměstnanec pan Novák měsíční základní slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno dítě. U zaměstnavatele AB již nemůže zaměstnanec pan Novák uplatnit daňové slevy. Vypočítejme si čistou mzdu zaměstnance Nováka u obou zaměstnavatelů. Vše dle legislativy roku 2014.

Výpočet čisté mzdy u firmy XY

Text Částka
Hrubá mzda pana Nováka 26 000 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (26 000 Kč × 4,5 %) 1 170 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (26 000 Kč × 9 %) 2 340 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (26 000 Kč × 6,5 %) 1 690 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (26 000 Kč × 25 %) 6 500 Kč
„Superhrubá mzda“ (26 000 Kč + 2 340 Kč + 6 500 Kč,

zaokrouhleno na sta nahoru)

| 34 900 Kč | | Daň z příjmu fyzických osob (34 900 Kč × 15 %) | 5 235 Kč | | Sleva na poplatníka | 2 070 Kč | | Daňové zvýhodnění na 1 dítě | 1 117 Kč | | Záloha na daň z příjmu fyzických osob (5 235 Kč – 2 070 Kč – 1 117 Kč) | 2 048 Kč | | Čistá mzda (26 000 Kč – 1 170 Kč – 1 690 Kč – 2 048 Kč) | 21 092 Kč |

vlastní výpočet autora

Výpočet čisté mzdy u firmy AB

Text Částka
Hrubá mzda pana Nováka 9 000 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

(9 000 Kč × 4,5 %)

| 405 Kč | | Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (9 000 Kč × 9 %) | 810 Kč | | Sociální pojištění placené zaměstnancem (9 000 Kč × 6,5 %) | 585 Kč | | Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (9 000 Kč × 25 %) | 2 250 Kč | | Superhrubá mzda (9 000 Kč + 810 Kč + 2 250 Kč,

zaokrouhleno na sta nahoru)

| 12 100 Kč | | Daň z příjmu fyzických osob (12 100 Kč × 15 %) | 1 815 Kč | | Čistá mzda (9 000 Kč – 405 Kč – 585 Kč – 1 815 Kč) | 6 195 Kč |

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí