Podnikání jako přivýdělek

čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci si přivydělávají samostatnou výdělečnou činností. Zdanění z příjmu ze samostatné výdělečné činnosti je v takovém případě nižší. Samostatná výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů. To přináší výhody pro placení povinného pojistného.

Zaměstnanci mající příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, jejichž výdělečná činnost je vedlejším zdrojem příjmů, musí počítat, že mají stejné daňové povinnosti jako při hlavní činnosti. Z hrubého zisku musí platit daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. V zákonných termínech tedy musí odevzdat na FÚ daňové přiznání (za rok 2014 do 1. dubna 2015),na místně příslušné OSSZ „Přehled o příjmech a výdajích (za rok 2014 do 2. května 2015) a na zdravotní pojišťovně “Přehled o příjmech a výdajích" (za rok 2014 do 2. května 2015).

Povinné pojistné se platí ze skutečného zisku

Výhodou při vedlejší výdělečné činnosti je, že povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění) se platí dle skutečně dosaženého zisku. Není potřeba dodržet minimální vyměřovací základ jako je tomu u hlavní výdělečné činnosti.

Zaměstnanci odvádí sociální pojištění již ze své hrubé mzdy. Proto nemusí do zákonného limitu z hrubého zisku z vedlejší výdělečné činnosti sociální pojištění platit. Sociální pojištění ze samostatné výdělečné činnosti neplatí zaměstnanci za rok 2014 do hrubého zisku 62 261 Kč. Limitem je hrubý zisk. Tedy příjem – výdaj. Při výkonu vedlejší činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Podklady od zaměstnavatele k daňovému přiznání

Zaměstnanci, kteří si samostatnou výdělečnou činností během roku 2014 přivydělávali, musí podat daňové přiznání. Pouze zaměstnavatel za ně daňové záležitosti vyřídit nemůže. K daňovému přiznání budou muset přiložit i „Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků o sražených zálohách na daň“ od zaměstnavatele.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Zelená si po celý rok 2014 přivydělávala samostatnou výdělečnou činností. Za rok 2014 bude mít příjem 98 400 Kč. Výdaje uplatní paní Zelená 40% výdajovým paušálem (neživnost). Kolik zaplatí paní Zelená z přivýdělku na povinných daňových platbách za rok 2014?

  • Celou základní daňovou slevu uplatnila (24 840 Kč za rok) paní Zelená při výpočtu čisté mzdy u svého zaměstnavatele již během roku 2014.
  • Pro účely placení sociálního i zdravotního pojištění se výdělečná činnost paní Zelené považuje za vedlejší zdroj příjmů.
  • Během roku 2014 paní Zelená neplatila zálohy na povinném pojistném, neboť hlavní činností je zaměstnání. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově do 8 dní po odevzdání „Přehledu o příjmech a výdajích“ za rok 2014.
Text Částka
Příjem za rok 2014 98 400 Kč
Roční výdaj (40% výdajový paušál) 39 360 Kč (94 000 × 30 %)
Hrubý zisk za rok 2014 59 040 Kč (98 400 – 39 360)
Daň z příjmu fyzických osob (základ daně se zaokrouhluje na sta dolů) 8 850 Kč (59 000 Kč × 15 %)
Sociální pojištění za rok 2014  (hrubý zisk 59 040 Kč je do zákonného limitu) 0 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2014  (zaokrouhluje se na celé koruny nahoru) 3 986 Kč (59 040 × 50 % × 13,5 %)
Daňové odvody z vedlejší činnosti celkem 12 836 Kč (8 850 + 3 986)

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí