Práce za minimální mzdu a doplatek na ruku

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V praxi někteří zaměstnavatelé uzavírají se svými zaměstnanci pracovní smlouvu, přičemž oficiálně pracují zaměstnanci za minimální mzdu 8 500 Kč a další část mzdy dostávají na ruku. Tento protiprávní postup přináší zaměstnanci rizika ve formě nízkých státních dávek.

Zaměstnanci pobírající oficiálně minimální mzdu a následně doplatek na ruku sice ušetří na povinných daňových odvodech (dani z příjmu fyzických osob, sociálním a zdravotním pojištění), současně však musí počítat s tím, že všechny státní dávky se jim budou počítat pouze z příjmu, ze kterého byly řádně odvedeny daně. Všechny státní dávky (podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, mateřská, ošetřovné nebo penze) budou tedy citelně nižší.

Zaměstnavatel při doplatku na ruku rovněž „ušetří“, neboť odvádí povinné pojistné pouze z minimální mzdy a z doplatku na ruku nikoliv.

Při prokázání kontrolními orgány je však doplatek na ruku sankciován. Hrozí finanční postihy. Tento postup je tak nevýhodný pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Veselá oficiálně pracuje za minimální mzdu 8 500 Kč a dále dostává doplatek na ruku ve výši 8 500 Kč. Vypočítáme si čistý měsíční příjem paní Veselé:

1) kdyby pracovala za 17 000 Kč

2) čistý měsíční příjem paní Veselé, když dostává oficiálně 8 500 Kč a dalších 8 500 Kč na ruku

Paní Veselá má dvě děti, na které uplatňuje daňové zvýhodnění.

Text Varianta 1 Varianta 2
Hrubá mzda 17 000 Kč 8 500 Kč
Počet dětí 2 2
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (4,5 % z hrubé mzdy) 765 Kč 383 Kč
Sociální pojištění placené zaměstnancem (6,5 % z hrubé mzdy) 1 105 Kč 553 Kč
„Superhrubá mzda“ (hrubá mzda × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru) 22 800 Kč 11 400 Kč
Daň z příjmu fyzických osob (15 % ze „superhrubé mzdy“) 3 420 Kč 1 710 Kč
Slevy na dani celkem 2 070 Kč 2 070 Kč
Daňové zvýhodnění (2 děti × 1 117 Kč) 2 234 Kč 2 234 Kč
Záloha na daň z příjmu fyzických osob (daň – sleva – daňové zvýhodnění, max. do nuly) 0 Kč 0 Kč
Daňový bonus (rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daní po slevě) 884 Kč 2 234 Kč
Čistá mzda (hrubá mzda – soc. a zdrav. poj. + daňový bonus) 16 014 Kč 9 798 Kč
Doplatek na ruku 0 Kč 8 500 Kč
Čistý měsíční příjem paní Veselé 16 014 Kč 18 298 Kč

vlastní výpočet autora

Doplatek na ruku pro paní Veselou znamená vyšší čistý měsíční příjem o 2 284 Kč. Zaměstnavatel „ušetří“ na povinném pojistném. Při variantě 1) má zaměstnavatel celkové náklady 22 780 Kč (17 000 Kč × 1,34). Při variantě 2) má zaměstnavatel celkové náklady 19 890 Kč (8 500 Kč × 1,34 + 8 500 Kč).

 

Nižší státní dávky

Doplatek na ruku je nevýhodný nejenom z důvodu případných finančních postihů ze strany kontrolních úřadů, ale rovněž z důvodu nižších státních dávek. Právě při nezaměstnanosti nebo čerpání nemocenských dávek. Nejvyšší rozdíl by byl v případě důchodů, což si vysvětlíme v dalším článku týdne. V přiložené tabulce tak máme porovnanou případnou podporu v nezaměstnanosti a dlouhodobé nemocenské dávky při hrubé mzdě 17 000 Kč a 8 500 Kč. Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců. Mateřskou a nemocenskou si pro názornost vypočítáme za 6 měsíců. Mateřská se pobírá 28 týdnů a nemocenská max. 380 dní.

Jak vidíme na praktických výpočtech u dlouhodobých dávek, doplatek na ruku není výhodný.

| Text | Hrubá mzda 17 000 Kč

Hrubá mzda  8 500 Kč
Podpora v nezaměstnanosti (za 5 měsíců) 46 750 Kč 23 375 Kč
Mateřská (za 6 měsíců) 70 560 Kč 35 280 Kč
Nemocenská (za 6 měsíců) 54 540 Kč 27 360 Kč

vlastní výpočet autora

Petr Gola

Další články k tématu Nelegální práce

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí