Zaměstnávání cizinců bez povolení – vysoké sankce

štítek Právo čtení na 2 minuty

Nelegální prací je i zaměstnání cizinců bez pracovního povolení nebo když je vykonávaná práce v rozporu s vydaným povolením. Za takovéto jednání hrozí vysoké finanční pokuty. I trestní stíhání.

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Legislativa Evropské unie bojuje proti nelegální práci. Zaměstnávat cizince bez pracovního povolení se tedy českým firmám rozhodně nevyplatí. Evropské směrnice musí být zabudovány do právních systému všech členských zemí EU. Za cizince nejsou pro pracovně-právní účely považování občané ostatních 27 členských zemí EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Všichni tito občané mají na trhu práce stejné postavení jako občané České republiky.

Při zaměstnávání cizinců bez pracovního povolení hrozí zaměstnavateli až miliónové pokuty. Zaměstnávaní cizinců je však i trestným činem.

Úhrada zdravotních nákladů a úhrada nákladů za vyhoštění

Zjistí-li kontrolní orgány, že firma zaměstnává cizince bez pracovního povolení, potom musí firma mimo úhradu vysoké pokuty počítat s i dalšími vysokými finančními výdaji.

  • Firma bude totiž hradit náklady související s vyhoštěním cizince, přičemž tyto náklady na vyhoštění dosahují desetitisícových částek, přesná výše závisí na zemi původu cizince.
  • Rovněž musí společnost hradit všechny zdravotní náklady za lékařskou péči poskytnutou cizinci před opuštěním Česka. U vážnějších nemocí nebo úrazů se jedná rovněž o vysoké částky.

Zaměstnávání cizinců je trestným činem

V trestním zákoníku je neoprávněné zaměstnávání cizinců upraveno v § 342. Kdo soustavně, opakovaně, za zvlášť vykořisťujících pracovních podmínek nebo ve větším rozsahu neoprávněně zaměstná nebo zprostředkuje zaměstnání cizince, který se zdržuje neoprávněně na území Česka nebo nemá platné povolení k zaměstnání, jestliže je toto povolení vyžadována, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo zákazem činnosti.

  • Až na jeden rok je pachatel potrestán, když k nelegálnímu zaměstnávání cizinců došlo v rámci organizované skupiny, za úplatu nebo opětovně.
  • Až na tři roky je pachatel potrestán, když nelegálním zaměstnáváním cizinců získal pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
  • Až na pět let je pachatel potrestán, když je získán prospěch velkého rozsahu.

Když zaměstnat cizince, tak legálně

K zaměstnání cizince z ostatních zemí (mimo EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) je administrativa poměrně složitější. Cizinci z ostatních zemí musí nejdříve získat platné povolení k zaměstnání a platné povolení k pobytu. Povolení k zaměstnání si vyřizuje cizinec před příjezdem za součinnosti svého zaměstnavatele na úřadu práce. O povolení k pobytu je nejlepší si zažádat na úředním tiskopisu na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Úřad práce vydává povolení k zaměstnání na omezenou dobu. Povolení k zaměstnání obsahuje identifikační údaje cizince, místo výkonu práce, druh práce, identifikační údaje zaměstnavatele, u něhož bude cizinec vykonávat zaměstnání a dobu, na kterou se povolení k zaměstnání vydává. V některých případech není potřeba povolení k zaměstnání (§ 98 zákona o zaměstnanosti). V případě nejasnosti je vhodné vše konzultovat s úřadem práce.

Petr Gola

Další články k tématu Nelegální práce

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí