Doplatek na ruku a důchod

štítek Penze čtení na 3 minuty

Občané, kteří pracují na černo nebo oficiálně pracují na nízkou mzdu a zbylou část následně dostávají na ruku, se vystavují případným vysokým finančním sankcím od kontrolních úřadů. Současně mohou mít problémy s přiznáním státního důchodu nebo budou mít nízký státní důchod. Nejenom starobní, ale i invalidní.

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přiznání starobního důchodu není automatické. Kromě dosažení řádného důchodového věku je potřeba získat potřebnou dobu pojištění. V roce 2014 je nutné získat dobu pojištění v rozsahu 30 let. Nutná doba pojištění se každoročně zvyšuje. Po roce 2018 bude nutné získat dobu pojištění 35 let. Do doby pojištění se započítávají pouze odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno důchodové pojištění a náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku nebo evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Když není získána potřebná doba pojištění, tak není státní důchod přiznán. Občan je odkázaný na sociální dávky. Na státní důchod není automaticky nárok.

Práce na černo může bránit přiznání důchodu

Potřebnou dobu pojištění je nutné získat i pro přiznání invalidního důchodu. Potřebná doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění v rozsahu 5 let v posledních 10 letech.

  • Občané pracující na černo mají v praxi problémy se získáním potřebné doby pojištění, protože neodvádí ze svého příjmu důchodové pojištění a nemusí oficiálně splňovat podmínky pro náhradní dobu pojištění.
  • Zejména může práce na černo bránit přiznání invalidního důchodu. Pouze zdravotní problémy a přiznání invalidity k přiznání invalidního důchodu nestačí. Bez potřebné doby pojištění nemůže být invalidní důchod přiznán a občan je odkázán na nízké sociální dávky, které se liší dle konkrétní životní situace.

Práce na černo s ohledem na státní důchod je rozhodně nevýhodná. V praxi je důvodem, proč není důchod vůbec přiznán.

Nízký příjem = nízký důchod

Při oficiálně nízké mzdě a doplatku na ruku je nutné počítat s tím, že výsledný důchod se bude počítat pouze z příjmu, ze kterého bylo řádně odvedeno důchodové pojištění. Tedy z oficiální mzdy. Doplatek na ruku je při prokázání kontrolními úřady sankciován. Hrozí vysoké pokuty. Současně je státní důchod citelně nižší.

Praktický příklad

Na zjednodušeném příkladu si vypočítáme důchod paní Veselé, která získá celkem dobu pojištění v rozsahu 41 let. V první variantě bude po celý produktivní život pobírat od svého zaměstnavatele sjednanou mzdu 17 000 Kč, ve druhém případě bude oficiálně pobírat minimální mzdu a zbytek na roku.

1) V první variantě bude mít průměrnou měsíční mzdu (osobní vyměřovací základ) za odpracované roky ve výši 17 000 Kč. Dle výpočtu legislativy roku 2014 by činil měsíční řádný starobní důchod paní Veselé 10 254 Kč.

2) Ve druhé variantě bude mít průměrnou mzdu (osobní vyměřovací základ) za odpracované roky ve výši 8 500 Kč. Ve druhé variantě totiž pobírala po celou dobu dalších 8 500 Kč jako doplatek na ruku. Tento doplatek však výši státního důchodu neovlivňuje. Řádný měsíční důchod by byl 7 568 Kč.

Jak vidíme na názorném zjednodušeném příkladu, nedoplatek na ruku je s ohledem na výši důchodu nevýhodný. Stejný rozdíl by byl i u případného invalidního důchodu prvního, druhého nebo třetího stupně.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí