Kdy neplatí zaměstnanci v roce 2014 daň z příjmu?

štítek Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Placení zdravotního pojištění je povinné, u sociálního pojištění jsou výjimky při vedlejší činnosti a daň z příjmu fyzických osob se při nízkých příjmech vůbec neplatí. Kdo v roce 2014 neplatí nic na dani z příjmu fyzických osob?

Všichni občané s trvalým pobytem v Česku jsou zdravotně pojištění a mají povinnost platit zdravotní pojištění. Pouze za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát (např. za penzisty, ženy na rodičovské dovolené, studenty nebo nezaměstnané občany). Kdo není zaměstnancem, samostatně výdělečně činnou osobou nebo státní pojištěncem, ten je považován za osobu bez zdanitelných příjmů a má povinnost platit si zdravotní pojištění sám, pro účely placení zdravotního pojištění je totiž považován za OBZP (osobu bez zdanitelných příjmů) a musí každý měsíc odvádět na účet své zdravotní pojišťovny 1 148 Kč (13,5 % z minimální měsíční mzdy 8 500 Kč). Placení zdravotního pojištění je povinné (i když v některých případech prostřednictvím státu), daň z příjmu fyzických osob při nízkých příjmech zaměstnanci ani OSVČ neplatí.

Daň z příjmu řada občanů neplatí

Vlivem daňových slev neplatí daň z příjmu ani řada zaměstnanců nebo osob samostatně výdělečně činných, důvodem je uplatnění daňových slev. Všichni zaměstnanci pracující na standardní pracovní smlouvu a OSVČ však musí ze svého příjmu vždy odvést zdravotní a sociální pojištění.

a) Bezdětný zaměstnanec s hrubou mzdou 10 290 Kč

Daň z příjmu fyzických osob neplatí bezdětní zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou do 10 290 Kč. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně. Placení sociálního a zdravotního pojištění se však ani tito zaměstnanci nevyhnout.

Text Částka
Hrubá mzda 10 290 Kč
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem (zaokrouhleno na celá Kč nahoru) 464 Kč (10 290 Kč × 4,5 %)
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem (zaokrouhleno na celá Kč nahoru) 927 Kč (10 290 Kč × 9 %)
Sociální pojištění placené zaměstnancem (zaokrouhleno na celá Kč nahoru) 669 Kč (10 290 Kč × 6,5 %)
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem (zaokrouhleno na celá Kč nahoru) 2 573 Kč (10 290 Kč × 25 %)
Superhrubá mzda (zaokrouhlena na sta nahoru) 13 800 Kč (10 290 Kč + 927 Kč + 2 573 Kč)
Daň z příjmu fyzických osob 2 070 Kč (13 800 Kč × 15 %)
Záloha na daň z příjmu fyzických osob 2 070 Kč
Čistá mzda 9 157 Kč (10 290 Kč – 464 Kč – 669 Kč)

vlastní výpočet autora

Bezdětný zaměstnanec s hrubou měsíční mzdou nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Zdravotní pojišťovna však obdrží měsíčně částku 1 391 Kč (464 Kč + 927 Kč) a místně příslušná OSSZ obdrží měsíčně částku 3 242 Kč (669 Kč + 2 573 Kč).

b) Zaměstnanec se dvěma dětmi

Zaměstnanci uplatňující daňové zvýhodnění na dvě děti nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic až do hrubé měsíční mzdy 21 390 Kč. Na každé dítě mohou totiž uplatnit daňové zvýhodnění 1 117 Kč měsíčně. Čistá mzda u zaměstnance s hrubou mzdou 21 390 Kč uplatňujícího daňové zvýhodnění na dvě děti je 19 035 Kč. Z hrubé mzdy je totiž zaměstnanci sraženo 963 Kč (21 390 Kč × 4,5 %) na zdravotním pojištění a 1 391 Kč (21 390 Kč × 6,5 %) na sociálním pojištění.

U dohody o provedení práce to může být naopak

Při práci na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc Kč se neplatí zaměstnanci ani zaměstnavatel povinné sociální a zdravotní pojištění. Daň z příjmu fyzických osob se však platí. V tomto případě je to opačně než v předchozím příkladě. Zaměstnanci pracující pouze na základě dohody o provedení práce (ať už pro jednoho nebo více zaměstnavatelů současně) však musí mít vyřešen svůj pojistný vztah vůči své zdravotní pojišťovně, jinak budou vedeni jako OBZP a budou platit 1 148 Kč měsíčně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí