Životní pojištění snižuje zdanění

čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Rodinné zajištění pro případ nečekaných životních událostí nabývá rok od roku na významu. Kvalitní životní pojištění by nemělo v rodinném plánování chybět. Životní pojištění je navíc státem podporováno.

Životní pojištění přináší pojistnou ochranu a klidné spaní, že v případě nepříznivých životních událostí (např. invalidita, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí) nezůstane rodina bez finančních prostředků. Zodpovědní živitelé rodiny by měli mít vždy adekvátní pojistnou ochranu. Parametry smlouvy je potřeba přizpůsobit požadavkům na zajištění, např. právě pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo vzniku invalidity.

Dodanění odpočtů v minulých letech

Smlouvu o životním pojištění je dobře promyslet a nastavit jejích parametry, jedná se o dlouhodobý produkt. Zaplacené příspěvky na životním pojištění během roku snižují daňovou povinnost (viz. přiložená tabulka na konci), při předčasném zrušení smlouvy je však potřeba uplatněné odpočty v minulých letech zpětně dodanit. „Občané, kteří během roku 2013 zrušili smlouvu o životním pojištění, budou muset v daňovém přiznání za rok 2013 si zvýšit daňový základ právě o uplatněné daňové odpočty v minulých letech, budou tedy muset tyto odpočty dodanit a zaplatí za rok 2013 více na dani z příjmu“, poznamenává Emil Brož, ředitel inovativní poradenské společnosti finFOCUS.

Daňové osvobození příspěvku zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnancům na životní pojištění je velmi oblíbeným firemním benefitem, který je i podporován státem. Roční příspěvek zaměstnavatele na životním pojištění, penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření je osvobozen od pojistného a daní až do souhrnného příspěvku 30 000 Kč. Zvýšení příspěvku zaměstnavatele do ročního limitu např. na životní pojištění je tedy výhodnější než zvýšení o stejnou částku hrubé mzdy. Při zvýšení hrubé mzdy musí zaměstnavatel za svého zaměstnance odvést 34 % na povinném pojistném (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění) a zaměstnanec musí odvést 11 % na pojistném (6,5 % na sociálním pojištění a 4,5 % na zdravotním pojištění) a ještě daň z příjmu. „Když zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na jeho smlouvu o životním pojištění 2 500 Kč měsíčně, tak se mzdové náklady zaměstnavatele zvýší právě o 2 500 Kč a zaměstnanec obdrží na svoji smlouvu celou částku. Pokud však zaměstnavatel zvýší zaměstnanci hrubou mzdu o 2 500 Kč, tak stoupnou zaměstnavateli mzdové náklady o 3 350 Kč a zaměstnanci se zvýší čistá mzda pouze o 1 714 Kč“,doplňuje Emil Brož.

Přispívat je možné i na dohodu

Všichni občané mající příjmy ze závislé činnosti jsou považováni za zaměstnance, tedy i zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavatelé mohou poskytovat firemní benefity všem svým zaměstnancům. „I zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti mohou každý měsíc dostávat od svého zaměstnavatele příspěvek na životní pojištění“, vysvětluje Emil Brož.

Daňová úspora až 1 800 Kč

Vlastní příspěvky klientů na životním pojištění snižují i daňovou povinnost. Od základu daně je možné odečíst částku až do výše 12 000 Kč za rok. Ve smlouvě o životním pojištění musí být sjednána výplata pojistného nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy občan dosáhne 60 let věku. S prokázáním zaplacených příspěvků není v praxi žádný problém, nedílnou součástí daňového přiznání je potvrzení o zaplacených příspěvcích za uplynulý rok, které zasílají životní pojišťovny automaticky začátkem roku. „Jestliže klienti výjimečně potvrzení nedostanou, tak je potřeba si dané potvrzení u své pojišťovny vyžádat, neboť zaplacení příspěvků je nutné vždy doložit“, uvádí Emil Brož. Maximálního daňového odpočtu dosáhnou občané, jejichž měsíční platba na smlouvu činí 1 000 Kč a více, daňová úspora v takovém případě činí 1 800 Kč.

Měsíční platba Daňová úspora Měsíční platba Daňová úspora
100 Kč 180 Kč 600 Kč 1 080 Kč
200 Kč 360 Kč 700 Kč 1 260 Kč
300 Kč 540 Kč 800 Kč 1 440 Kč
400 Kč 720 Kč 900 Kč 1 620 Kč
500 Kč 900 Kč 1000 Kč 1 800 Kč

O společnosti finFOCUS

finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: „Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů“.

Kontakty:

finFOCUS, s. r. o.

Jugoslávská 481/12

Praha 2

120 00

www.finfocus.cz

info@finfocus.cz

+420 725 581 581

+420 778 882 082

Tiskové oddělení Dům financí

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí