Jak vysoká je v roce 2014 sazba daně u nadprůměrných příjmů?

štítek Daně čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pro rok 2014 platí v Česku rovná 15% sazba daně z příjmů fyzických osob, občané s nadstandardními příjmy odvádí ještě 7% solidární daň. Jak vysoká je efektivní sazba daně z příjmu u nadprůměrné mzdy? Kdy se platí solidární daň?

Solidární daň v roce 2014 se platí z příjmu nad 48násobek průměrné mzdy stanovené MPSV. Průměrná mzda pro rok 2014 stanovená MPSV činí 25 942 Kč, proto se solidární daň v roce 2014 platí z hrubé mzdy nad 1 245 216 Kč (25 942 Kč × 48). Zaměstnanci mající v některém z měsíců hrubou mzdu nad 103 768 Kč platí zálohu na solidární daň, sazba solidární daně je shodná jako v roce 2013 a činí 7 %. Veškeré daňové záležitosti ohledně solidární daně se vyřídí v rámci daňového přiznání.

Kdy vznikne zaměstnanci přeplatek?

V praxi může dojít k situaci, že měl zaměstnanec v jednom měsíci hrubou mzdu nad 103 768 Kč a zaplatil v daném měsíci solidární daň, ale za celý rok zaměstnanec nedosáhne ročního limitu ve výši 1 245 216 Kč. V takovém případě po podání daňového přiznání vznikne zaměstnanci daňový přeplatek. Rozhodující pro placení solidární daně je totiž celý rok.

OSVČ a solidární daň

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí solidární daň z hrubého zisku, tedy příjmů ponížených o výdaje. Solidární daň za rok 2014 budou odvádět z hrubého zisku nad 1 245 216 Kč. Solidární daň se neplatí zvlášť, je součástí daně z příjmu fyzických osob. Veškeré daňové povinnosti se vyřídí v rámci daňového přiznání.

Praktický příklad

OSVČ pan Modrý dosáhne za rok 2014 hrubého zisku 1 955 500 Kč. Kolik zaplatí pan Modrý na dani z příjmu celkem za rok 2014, jestliže uplatní pouze základní slevu na poplatníka?

Text Částka
Hrubý zisk (příjem – výdaj) 1 955 500 Kč
Daň z příjmu fyzických osob 293 325 Kč (1 955 500 Kč × 15 %)
Solidární zvýšení daně 49 719,88 Kč (1 955 500 Kč – 1 245 216 Kč)  × 7 %
Daň z příjmu celkem 343 044,88 Kč (293 325 Kč + 49 719,88 Kč)
Zaokrouhlený základ daně (na celá sta dolů) 343 000 Kč
Sleva na poplatníka 24 840 Kč
Daň po slevě 318 160 Kč (343 000 Kč – 24 840 Kč)
Efektivní sazba daně 16,3 % (318 160 Kč: 1955 500 Kč)

vlastní výpočet autora

Pan Modrý zaplatí na dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 efektivně 16,3 % z dosaženého zisku. Pan Modrý má vyšší efektivní sazbu daně než činí 15% rovná sazba daně z příjmu, protože má hrubý zisk za rok 2014 nad 1 245 216 Kč a ze zisku nad limit odvádí 7% solidární daň.

Zdanění v Česku je progresivní

Vlivem daňové slevy na poplatníka, existence 7% solidární daně je zdanění v Česku progresivní, a to i bez existence několika daňových sazeb jako je to v jiných členských zemích EU. Nejvíce daňových sazeb z členských zemí EU a OECD je zavedeno v Lucembursku, dokonce 18 daňových sazeb. Sazby daně z příjmu fyzických osob se v Lucembursku pohybují od 0 % po 39 % (0 %, 8 %, 10 %, 12 %, 14 %, 16 %, 18 %, 20 %, 22 %, 24 %, 26 %, 28 %, 30 %, 32 %, 34 %, 36 %, 38 % a 39 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí