Kdy neplatí OSVČ v roce 2014 daň z příjmu?

čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se musí vždy platit sociální a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Při nízkém hrubém zisku se však daň z příjmu fyzických osob neplatí.

Nárok na základní slevu na poplatníka v roce 2014 nemají OSVČ, které k 1. lednu 2014 pobírali starobní důchod (řádný nebo předčasný). Tyto osoby samostatně výdělečné činné tedy odvedou daň z příjmu fyzických osob i při nízkém zisku.

Praktický příklad

OSVČ pan Modrý, který je ve starobním důchodu od roku 2012, bude mít za rok 2014 hrubý zisk 60 000 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob zaplatí 9 000 Kč. Kdyby ten stejný hrubý zisk měl jeho syn, potom by nezaplatil na dani z příjmu fyzických osob nic, neboť by při výpočtu uplatnil základní slevu na poplatníka.

Hrubý zisk do 165 600 Kč – daň se neplatí

OSVČ s hrubým ročním ziskem (příjem – výdaj) za rok 2014 do 165 600 Kč nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic. Daň z příjmu fyzických osob totiž činí 28 480 Kč (15 % z 165 600 Kč), stejně vysoká je i sleva na dani na poplatníka za celý rok 2014, proto je výsledná daňová povinnost nulová.

Více dětí = hranice se zvyšuje

Na každé dítě je možné uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 1 117 Kč měsíčně. Poprvé se uplatní daňové zvýhodnění v měsíci, kdy se dítě narodí. Za celý rok 2014 je možné uplatnit daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 13 404 Kč, na dvě děti ve výši 26 808 Kč. Daňové zvýhodnění snižuje daňovou povinnost. Když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu, proto je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností daňovým bonusem, kdy OSVČ nejenom nezaplatí na dani z příjmu nic, ale ještě obdrží od finančního úřadu daňový bonus. Čím více dětí, tím vyšší hrubý zisk může OSVČ mít a neplatit nic na dani z příjmu. Daňové zvýhodnění však nemohou uplatnit OSVČ, které stanovují výdaje paušálem.

  • OSVČ vedoucí daňovou evidenci s jedním dítětem nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic do hrubého zisku 254 990 Kč. Daňový základ je 254 900 Kč (zaokrouhluje se na sta dolů), daň z příjmu 38 235 Kč (15 % z 254 900 Kč), od vypočtené daně se odečte sleva na poplatníka 24 840 Kč a daňové zvýhodnění na jedno dítě 13 404 Kč, na dani z příjmu fyzických osob se neplatí tedy nic.
  • OSVČ vedoucí daňovou evidenci s jedním dítětem nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic do hrubého zisku 344 390 Kč.

Pojistné se platí vždy

I při nízkém hrubém zisku však musí OSVČ zaplatit sociální a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Osoby samostatně výdělečně činní platí sociální pojištění i zdravotní pojištění z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Když je však skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak musí být povinné pojistné vypočítáno z minimálního vyměřovacího základu.

  • Měsíční minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění je v roce 2014 částka 6 486 Kč, za celý rok 2014 potom 77 832 Kč, minimální sociální pojištění za celý rok 2014, při neúčasti v II. pilíři, činí 22 727 Kč (29,2 % z 77 832 Kč).
  • Měsíční minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění je v roce 2014 částka 12 971 Kč, za celý rok 2014 tedy 155 652 Kč, minimální zdravotní pojištění za celý rok 2014 činí 21 014 Kč (155 652 Kč × 13,5 %).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí