Alternativy spořicího účtu – jak jinak zhodnotit úspory?

štítek Spoření čtení na 2 minuty

foto: pond5.com, ilustrační fotografie

Spořicí účty jsou vhodným nástrojem pro odložení dočasně volných peněžních prostředků. Ale jako vše, i spořicí účty mají své mínusy. Těmi mohou být právě ne příliš vysoké sazby. Na trhu jsou však také i jiné spořicí produkty, které lze využít. Jaké to jsou?

Za možnou alternativu spořicího účtu lze považovat krátkodobé termínované vklady. Jedná se o jednorázový vklad na termínovaný účet, kde se po předem smluvenou dobu, tedy termín, úročí vložené peníze danou úrokovou sazbou. Tato sazba může být jak pevná, tak plovoucí. Na rozdíl od běžného účtu není termínovaný vklad určen k běžnému platebnímu styku. Rozdíl nalezneme také ve srovnání se spořicím účtem. Zatímco ze spořicího účtu můžete peníze kdykoliv vybrat (pozor ovšem na výpovědní lhůtu), u termínovaných vkladů toto nelze. Předčasný výběr je sankcionován.

Podobu se spořicím účtem můžeme spatřovat v bezpečnosti vkladu. I v tomto případě podléhají vklady zákonnému pojištění, které obstarává Fond pojištění vkladů. Shodu bychom nalezli i v nízké poplatkové náročnosti. Termínované vklady jsou často zřizovány a vedeny zcela zdarma, stejně jako tomu bylo v případě spořicích účtů.

Výše úrokových sazeb je u termínovaných vkladů odvislá od délky období, na které peníze uložíte. Samozřejmě platí, že čím delší toto období bude, tím vyšší bude i úroková sazby. U jednoletých termínovaných vkladů jsou úrokové sazby vyšší, ale o příliš se neliší od sazeb, které jsou bankami nabídnuty na spořicích účtech. Pouze u některých bank lze dosáhnout zhodnocení kolem tří procent.

Projevíte-li zájem o zřízení termínovaného vkladu, pak počítejte s tím, že i zde mohou některé banky vyžadovat zřízení běžného účtu.

Jednou z dalších možných alternativ jsou vkladní knížky, které patří k nejstarším formám spoření. Zatímco v minulosti byly velice oblíbené a klienti je hojně zakládaly, dnes již tak atraktivní nejsou. Přesto je v nabídce některých bankovních domů nalezneme. Vkladní knížky slouží k hotovostním operacím. Umožňují libovolné vklady a výběry finančních prostředků. Oprávnění ke vkladům a výběrům má pouze majitel nebo zmocněná osoba. Stejně jako u jiných produktů je i v případě vkladních knížek úroková sazba ovlivněna jednak výší vkladu, jednak délkou výpovědní lhůty.

Vkladní knížka je klientům nabízena ve čtyřech podobách:

  • vkladní knížka bez výpovědní lhůty
  • vkladní knížka s výpovědní lhůtou
  • dětská vkladní knížka
  • výherní vkladní knížka

Vkladní knížky spadají také do kategorie zákonem pojištěných vkladů, takže sebou nesou minimální riziko. Jejich založení a vedení vás nic nestojí. Nabízejí možnost vinkulace vkladu a zřízení dispozičního práva i další osobě. Co se týká výše úrokové sazby, pak ani zde se nebude jednat o závratně vysoké hodnoty. Vkladní knížky svým majitelům jsou schopny přinést zhodnocení ve výši maximálně kolem tří procent.

Mezi nevýhody vkladních knížek patří riziko ztráty a odcizení.

Šárka Pešková

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí