Jak velké jsou v Česku mzdové rozdíly?

štítky Stalo se Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Průměrnou hrubou měsíční mzdu nepobírá v Česku polovina zaměstnanců, jak by se na první pohled zdálo, ale přibližně 38 %. Průměrná měsíční hrubá mzda je totiž vzdálena hrubé mzdě většiny zaměstnanců.

Z vyspělých členských zemí OECD patří Česko spolu se zeměmi Skandinávie mezi země s nejnižšími mzdovými rozdíly. Přesto i v Česku dochází v posledních letech k rozšiřování mzdových nůžek, kdy stoupá počet zaměstnanců pracujících za nadstandardní mzdu a současně se zvyšuje podíl zaměstnanců, kteří nedosáhnou na průměrnou mzdu.

Za rok 2011 pracovalo v Česku 5,42 % zaměstnanců s měsíční hrubou měsíční mzdou 50 tisíc Kč a více. V roce 2010 pracovalo v Česku 5,04 % zaměstnanců s měsíční hrubou měsíční mzdou nad 50 tisíc Kč.

Kdo má průměrnou mzdu?

Na průměrnou mzdu v Česku nedosáhne cca 62 % zaměstnanců. Průměrná mzda se tak rok od roku více vzdaluje představě běžného zaměstnance. Důvodem je právě skutečnost, že mzdy se nejvíce zvyšují deseti procentům zaměstnancům s nejvyšší mzdou. V přiložené tabulce máme uvedeno, kolik zaměstnanců v roce 2011 mělo mzdu v jednotlivých mzdových pásmech. Z přiložené tabulky můžeme mimo jiné vyčíst:

  • Za měsíční mzdu do 10 tisíc Kč pracovalo 5,82 % zaměstnanců.
  • Za měsíční mzdu do 20 tisíc Kč pracovala 42,17 % zaměstnanců.
  • Mzdu nad 40 tisíc Kč mělo 10,25 % zaměstnanců.
Měsíční hrubá mzda Podíl zaměstnanců (v %)
Do 10 000 Kč 5,82
10 001 Kč – 12 000 Kč 5,57
12 001 Kč – 14 000 Kč 6,59
14 001 Kč – 16 000 Kč 7,71
16 001 Kč – 17 000 Kč 4,01
 17 001 Kč – 18 000 Kč 4,03
 18 001 Kč – 19 000 Kč 4,12
 19 001 Kč – 20 000 Kč 4,32
 20 001 Kč – 21 000 Kč 4,41
 21 001 Kč – 22 000 Kč 4,13
 22 001 Kč – 23 000 Kč 4,00
 23 001 Kč – 24 000 Kč 3,79
 24 001 Kč – 25 000 Kč 3,54
 25 001 Kč – 26 000 Kč 3,34
 26 001 Kč – 28 000 Kč 5,99
 28 001 Kč – 30 000 Kč 5,11
 30 001 Kč – 32 000 Kč 4,11
 32 001 Kč – 36 000 Kč 5,57
 36 001 Kč – 40 000 Kč 3,61
 40 001 Kč – 50 000 Kč 4,83
 50 001 Kč – 60 000 Kč 2,07
 60 001 Kč – 80 000 Kč 1,69
Nad 80 000 Kč 1,66

Pramen: Český statistický úřad, „Podíly zaměstnanců v % podle výše hrubé měsíční mzdy"

Proč se budou mzdové rozdíly v Česku zvyšovat?

Spolu se zeměmi Skandinávie jsou mzdové rozdíly u zaměstnanců v Česku jedny z nejnižších z členských zemí OECD. Dalšími zeměmi s nízkými mzdovými rozdíly jsou Švédsko, Norsko, Dánsko, Finsko nebo Slovensko.

V Česku má pětina nejlépe ohodnocených zaměstnanců (tj. s příjmem nad 32 tisíc Kč) příjem 3,5krát vyšší než pětina nejméně ohodnocených zaměstnanců. V USA je to 8,4krát, ve Velké Británii 7,2krát, Francii 5,6krát a Německu 4,6krát.

Mzdové rozdíly se však budou v Česku v dalších letech pozvolna zvyšovat a průměrná mzda se bude nadále vzdalovat od mediánu mzdy. Mzdy odborníků a inovativních zaměstnanců se budou totiž zvyšovat nejvíce. Investice do vzdělání je a bude tedy nesmírně důležitá.

V EU jsou rozdíly v příjmech nejnižší

Největší mzdové rozdíly jsou v Africe, konkrétně potom v Namibii, v JAR, a v Lesothu. Nejmenší mzdové rozdíly z vyspělých zemí světa jsou v Evropě. Především v členských zemích Evropské unie je propracovaná sociální politika. Současně je životní úroveň občanů velmi vysoká.

Česko dále spolu se zeměmi Skandinávie a Slovenskem patří mezi země s nejmenším počtem „chudých“ občanů (tedy občanů s příjmem pod 60 % mediánu mezd). Největší příjmové nerovnosti v EU jsou v Portugalsku, což však při světovém srovnání stačí až na osmou desítku.

Petr Gola

Další články k tématu Hrubá mzda

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí