Jak šel čas s hrubou mzdou?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Vždy je dobré znát hodnotu průměrné mzdy. Každý zaměstnanec by měl znát cenu svoji práce. U pracovního pohovoru nebo konkurzu přichází zpravidla vždy řeč na výši hrubé mzdy. Obě strany, zaměstnavatel i zaměstnanec, by měly znát mzdové požadavky a nároky druhé strany. Podívejme se, jak se měnila v Česku hrubá mzda v čase.

Proč hrubá mzda?

V pracovních inzerátech se objevuje úroveň hrubé mzdy. Pro zaměstnance je zpravidla nejdůležitější úroveň čisté mzdy. Přesto je důležité tyto dva pojmy nezaměňovat. Čistou mzdu může mít každý zaměstnanec rozdílnou, záleží na výši uplatnění daňových slev či daňových zvýhodnění. Proto se zaměstnavatelé baví vždy o hrubé mzdě.

Hrubá mzda je částka, která je zúčtovaná zaměstnanci za vykonanou práci. Z hrubé mzdy je zaměstnanci zaměstnavatelem sražena daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Částka, kterou zaměstnanec obdrží na svůj bankovní účet, je čistou mzdou.

Jak vysoká je průměrná hrubá mzda v Česku?

Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku se každoročně zvyšuje. V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou hrubou měsíční mzdu v Česku od roku 2000 do roku 2011 na přepočtené počty. Za celý rok 2012 ještě není průměrná mzda známa, za I. až III. čtvrtletí činila 24 408 Kč. Za celý rok 2012 však bude vyšší, protože na konci roku jsou vypláceny odměny, které celoroční průměrnou mzdu zvýší.

Rok Průměrná mzda
2000 13 219 Kč
2001 14 378 Kč
2002 15 524 Kč
2003 16 430 Kč
2004 17 466 Kč
2005 18 344 Kč
2006 19 546 Kč
2007 20 957 Kč
2008 22 592 Kč
2009 23 344 Kč
2010 23 864 Kč
2011 24 436 Kč

Pramen: Český statistický úřad, „Průměrná hrubá měsíční mzda“ na přepočtené počty

Jak se liší hrubá a čistá mzda?

Z hrubé mzdy je zaměstnancům sraženo sociální pojištění (6,5 % z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy) a záloha na daň z příjmu fyzických osob (v Česku platí i pro rok 2013 rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob).

  • Zatímco na povinném pojistném zaplatí všichni zaměstnanci efektivně stejně, tak na dani z příjmu fyzických osob to neplatí. Zaměstnanci s nízkými příjmy nezaplatí na dani z příjmu nic, zatímco zaměstnanci s nadprůměrnými příjmy dokonce efektivně více než 15 %. Důvodem je uplatnění základní slevy na poplatníka (2 070 Kč měsíčně) a daňového zvýhodnění na děti (1 117 Kč na daždé dítě měsíčně).
  • Od dosažení stropu pro odvod sociálního pojištění ve výši 1 242 432 Kč efektivní zdanění klesá. Z příjmu nad strop se již totiž neodvádí sociální pojištění. Ani zaměstnanec ani zaměstnavatel. Pro je nižší i daňový základ, protože se odvod sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem nezahrnuje do daňového základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob. Pro zdravotní pojištění není pro rok 2013 stanoven žádný maximální vyměřovací základ.

Praktické výpočty

V přiložené tabulce máme uvedenu čistou mzdu u bezdětného zaměstnance a zaměstnance se dvěmi dětmi u jednotlivých hrubých mezd. Zaměstnanci s nízkými příjmy mající dvě děti obdrží dokonce daňový bonus, což je rozdíl mezi daňovou povinností a daňovým zvýhodněníním na děti. Vždy máme i uvedeno, kolik procent činí čistá mzda z hrubé mzdy.

Hrubá mzda Čistá mzda Čistá mzda
Bezdětný zaměstnanec Poměr čisté mzdy vůči hrubé mzdě Zaměstnanec mající dvě děti Poměr čisté mzdy vůči hrubé mzdě
10 000 Kč 8 900 Kč 89 % 11 134 Kč 111,3 %
15 000 Kč 12 405 Kč 82,7 % 14 639 Kč 97,6 %
20 000 Kč 15 850 Kč 79,3 % 18 084 Kč 90,4 %
25 000 Kč 19 295 Kč 77,2 % 21 529 Kč 86,1 %
30 000 Kč 22 740 Kč 75,8 % 24 794 Kč 82,6 %
40 000 Kč 29 630 Kč 74,1 % 31 864 Kč 79,7 %
50 000 Kč 36 520 Kč 73,0 % 38 754 Kč 77,5 %
60 000 Kč 43 410 Kč 72,4 % 45 644 Kč 76,1 %
70 000 Kč 50 300 Kč 71,9 % 52 534 Kč 75,0 %

vlastní výpočty autora

Nejvíce se hrubá mzda od čisté mzdy liší, z údajů uvedených v tabulce, u bezdětného zaměstnance s měsíční hrubou mzdou ve výši 70 000 Kč, kdy čistá mzda činí 71,9 % hrubé mzdy. Naproti tomu zaměstnanec se dvěmi dětmi s hrubou měsíční mzdou 10 000 Kč má čistou mzdu vyšší než hrubou mzdu o 1 134 Kč, a to z důvodu uplatnění daňového zvýhodnění na dvě děti ve výši 2 234 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Hrubá mzda

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí