Rodinné finance a daně

štítky Daně Investice čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Plnění rodinných přání a tužeb je často otázkou správného rodinného plánování. Dodržování rodinného rozpočtu, pravidelné investování, to jsou cesty, jak získat dostatek finančních prostředků na naše koníčky a zábavu. Při některých finančních operací se daň platí, při jiných nikoliv. Prokažte v našem testu, že neplatíte zbytečně vyšší daně.

U jednotlivých otázek může být více správných odpovědí. Za zcela správně zodpovězenou otázku tedy obdržíte 2 body, za částečně správně zodpovězenou otázku 1 bod (např. budou správně odpovědi A, B a vy napíšete pouze A) a za špatně zodpovězenou otázku 0 bodů.

Získejte více než 16 bodů a prokažte, že rodinná kasa je ve správných rukou, protože vy rozhodně neplatíte na daních více, než musíte. Důsledně si hlídáte všechny daňové výjimky či časové testy u transkakcí, kde je potřeba je dodržet, aby se neplatila daň z příjmu fyzických osob.

1) Při prodeji nemovitosti se daň z příjmu neplatí, když:

a) Prodávající měl v nemovitosti bydliště dva roky před prodejem.

b) Mezi nákupem a prodejem nemovitosti uplynula 5letá lhůta.

c) Prodávající použije získané finance z prodeje na řešení své bytové situace.

2) Převádíte družstevní byt, kdy se neplatí daň z příjmu?

a) Mezi nabytím a převodem členských práv uplynula 5letá lhůta.

b) Když je družstvo zapsáno v obchodním rejstříku.

c) Jestliže je zaplacena daň z převodu nemovitosti.

3) Kdy se neplatí daň z příjmu ze zděděné nemovitosti?

a) Když uplyne 5letá lhůta od nabytí právní moci usnesení o dědictví.

b) Jestliže uplynuly 2 roky od nabytí nemovitosti.

c) Po uplynutí 5 let, započítává se však i lhůta, po kterou nemovitost vlastnil zemřelý.

4) Které platby v průběhu roku mohou snížit daňový základ?

a) Penzijní připojištění.

b) Životní pojištění.

c) Dary.

d) Odpočty úroků z hypotéky.

5) Kdy lze uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč za rok 2012?

a) Jestliže neměla vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč.

b) V případě, že pobírá invalidní důchod.

c) Když pracovala celý rok za minimální mzdu.

6) Kdy se neplatí daň z prodeje CP?

a) Doba mezi nabytím a prodejem CP přesáhla 6 měsíců.

b) Z prodeje cenných papírů se neplatí daň z příjmu, pouze sociální a zdravotní pojištění.

c) Doba mezi nabytím a prodejem CP přesáhla 1 rok.

7) Prodejem CP jsem dosáhl ztráty, mohu si snížit celkový základ daně (z práce) a zaplatit méně na dani z příjmu fyzických osob?

a) Ano.

b) Ne.

8) Kdy se z dohody o provedení práce neplatí sociální ani zdravotní pojištění?

a) Z dohody o provedení práce se nikdy neodvádí povinné pojistné.

b) Jestliže je měsíční odměna do limitu 10 000 Kč.

c) V případě, že mimo dohodu o provedení práce máme ještě klasický zaměstnanecký poměr, kde je pojistné placeno.

d) Do ročního limitu 100 000 Kč.

9) O kolik vám sníží daňovou povinnost odpočet úroků z hypotéky ve výši 40 000 Kč za rok 2012?

a) O 40 000 Kč.

b) O 6 000 Kč.

c) O 4 000 Kč.

10) Jestliže si zaměstnanec podnikáním přivydělává, tak nemusí do zisku 60 329 Kč za rok 2012 platit:

a) Daň z příjmu fyzických osob.

b) Zdravotní pojištění.

c) Sociální pojištění.

11) Proč je výhodný přivýdělek formou práce malého rozsahu do 2 500 Kč měsíčně?

a) Z příjmu se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění.

b) Z příjmu se neplatí žádné daně.

c) Není potřeba platit daň z příjmu fyzických osob

12) Jak moc liší čistá mzda zaměstnance majícího průměrnou mzdu 25 000 Kč a mzdové náklady zaměstnavatele?

a) O 22 %.

b) O 42 %.

c) O 62 %.

Správné odpovědi:

1) A, B, C 2)3) C 4) A, B, C, D 5) A, 6)7) B 8) B 9) B 10) C 11)12) B

Petr Gola

Další články k tématu Finance a my

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí