Hrubá mzda dle odvětví

štítky Stalo se Zaměstnání čtení na 4 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Hrubá mzda zaměstnanců v Česku je, tak jako všude ve světě, závislá na náročností profese. Nejlépe placená jsou potom zaměstnání náročná po psychické stránce, hůře placená jsou potom zaměstnání náročná po fyzické stránce. Kdo však chce, pracuje na sobě a podává výborné pracovní výkony, ten má nadprůměrné mzdu ve všech odvětvích. Mzdové rozdíly v Česku patří mezi nejnižší na světě.

Nejvyšší rozdíly v měsíčních příjmech jsou u platů manažerů. Vrcholní manažeři u velkých prosperujících společností mají měsíční plat nesrovnatelně vyšší než je průměrná hrubá mzda v zemi. Naopak nejmenší mzdové rozdíly jsou v platech úředníků a učitelů, které se po celé zemi příliš neliší.

Nejvyšší příjmy? V peněžnictví a pojišťovnictví

V přiložené tabulce máme uvedenu průměrnou měsíční hrubou mzdu za I. až III. čtvrtletí roku 2012 ve vybraných oborech.

  • Nejvyšší průměrná hrubá měsíční mzda je v peněžnictví a pojišťovnictví (49 693 Kč), informatice a komunikacích (45 649 Kč) a výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla (39 433 Kč).
  • Nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda je u ubytovacích zařízení, stravování a pohostinství (13 365 Kč) a u administrativních a podpůrných činností (16 402 Kč).
Text Částka
Peněžnictví a pojišťovnictví 49 693 Kč
Informační a komunikační činnosti 45 649 Kč
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 39 433 Kč
Těžba a dobývání 30 625 Kč
Profesní, vědecké a technické činnosti 30 463 Kč
Veřejná správa a ochrana, povinné sociální zabezpečení 26 124 Kč
Zdravotní a sociální péče 25 222 Kč
Zpracovatelský průmysl 24 026 Kč
Vzdělávání 23 390 Kč
Doprava a skladování 23 118 Kč
Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 22 767 Kč
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 22 358 Kč
Stavebnictví 21 965 Kč
Činnosti v oblasti nemovitostí 20 863 Kč
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 20 282 Kč
Ostatní činnosti 19 686 Kč
Zemědělství, lesnictví a rybářství 19 079 Kč
Administrativní a podpůrné činnosti 16 402 Kč
Ubytování, stravování a pohostinství 13 365 Kč

Pramen: Český statistický úřad

Jaké jsou trendy?

Pracovní trh se ve všech vyspělých zemích vyvíjí a mění. Mnohé dovednosti s nástupem nových technologií zastarávají, proto je potřeba celoživotního vzdělávání. Nabídka práce a výše mezd v jednotlivých oborech se může měnit. Vzhledem k demografickým změnám či znečišťování životního prostředí, mají některé profese lepší vyhlídky do budoucna. Především v příštích letech bude stoupat poptávka po službách pro starší občany. Ve vyspělých zemích světa tvoří již nyní občané starší 65 let důležitou klientelu pro domácí firmy. Odhaduje se, že v příštích 50 letech stoupne počet obyvatel starších 65 let v Evropě ze 14 % na téměř 30 %. Již nyní je řada firem orientujících se ve svých výrobcích či službách na starší občany velmi úspěšná.

Mzdy se liší i dle krajů

Průměrná hrubá měsíční mzda se neliší výrazně pouze dle vykonávané profese, ale i dle kraje. V některých krajích v Česku je šance, že mzda za stejnou práci bude výrazně vyšší než mzda v jiných krajích. Pracovní podmínky nejsou v Česku všude stejné. V jednotlivých krajích a městech se liší. Mnohdy je výhodné se za vysněnou prací přestěhovat.

Kde budovat kariéru?

Hledisek pro vybrání vhodného města nebo kraje pro pracovní kariéru je celá řada. Každý zaměstnanec má jinou startovní pozici a je v jiné rodinné a osobní situaci. Nejvíce pracovních příležitostí je jednoznačně v Praze, kde jsou taky s výrazným náskokem nejvyšší příjmy obyvatel.

Za rok 2011 byla nejvyšší průměrná hrubá mzda v Praze (33 546 Kč), Středočeském kraji (25 651 Kč), Jihomoravském kraji (24 651 Kč), Moravskoslezském kraji (24 174 Kč), Plzeňském kraji (24 036 Kč), Libereckém kraji (23 422 Kč), Jihočeském kraji (23 199 Kč) a Ústeckém kraji (23 174 Kč). Nejnižší průměrná hrubá měsíční mzda byla v roce 2011 v Karlovarském kraji (21 723 Kč), Zlínském kraji (22 655 Kč), Olomouckém kraji (22 825 Kč), Královehradeckém kraji (22 837 Kč), Vysočině (22 918 Kč) a Pardubickém kraji (22 978 Kč).

Současně je v Praze výrazně dražší bydlení, pořízení vlastního bytu je v Praze výrazně nákladnější než v ostatních regionech, stejně tak i služby. Při stěhování za prací je tedy vhodné mít vyřešenu v první řadě otázku bydlení. Rozhodně však není od věci sledovat vývoj průměrné mzdy v jednotlivých krajích u jednotlivých profesí. Např. rozdíly v příjmech státních zaměstnanců nejsou napříč republikou významné.

Petr Gola

Další články k tématu Hrubá mzda

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí