Jak mohou postupovat OSVČ?

štítky Daně Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Samozřejmě nejvíce možností a způsobů, jak optimalizovat daňovou povinnost mají velké firmy, které čím dál častěji využívají možnosti přesunutí společnost do některého z daňových rájů (např. Seychelly, Bermudy nebo Bahamy, ale taky Lichtenštějnsko či Kypr). I OSVČ však může řízením daňové agendy ušetřit.

Drobní živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné nemají sice tolik možností, jak si snižit svojí daňovou povinnost. Přesto na konci roku mohou provést několik transakcí v souladu s platnou legislativou, jak dosáhnout nižší daňové povinnosti.

Paušál nebo daňová evidence

Všechny OSVČ si musí vždy rozmyslet, zdali povedou daňovou evidenci či uplatní výdaje paušálem. Již tímto krokem totiž může docházet k zajímavé finanční úspoře. Zvláště když skutečné výdaje jsou nižší výdajový paušál u dané činnosti. V příštím roce 2013 dojde k omezení výdajových paušálů. OSVČ uplatňující výdajový paušál nebudou moci za rok 2013 uplatnit slevu na manželu a daňové zvýhodnění na děti. Bude tedy dobré si včas provést přepočet, zda je výhodnější daňová evidence či výdajový paušál. Přechodu z daňové evidence na paušál a opačně je potřeba věnovat dostatek pozornosti, aby vše proběhlo v souladu s platnou legislativou.

Kdy se vyplatí spolupráce?

Rodinné daňové optimalizace lze dosáhnout i uplatněním spolupráce. Manželka (manžel) se tak stane spolupracující osobu a je na něj možné převést část příjmů a výdajů. Spolupracující osoba má stejné povinnosti jako OSVČ. Spolupráce se vyplatí především v situaci, kdy manželka (manžel) má v práci nižší příjmy a nevyužije v plném rozsahu daňových slev a odčitatelných položek. Dále v případě, že se převede částka příjmů a výdajů do limitu pro vedlejší činnost. Pracující manželka (manžel) tak bude mít výdělečnou činnost jako vedlešjí zdroj příjmů.

Do zisku 60 329 Kč za rok 2012 se totiž při vedlejší činnosti neplatí sociální pojištění, což je značná úspora. Ze zisku 60 000 Kč by musel živnostník odvést na sociálním pojištění 8 760 Kč, manželka z vedlejší činnosti neodvede ze zisku 60 000 Kč na sociálním pojištění ničeho.

Při spolupráci nelze rozdělit více než 50 % příjmů. Nejvíce lze na spolupracující manželku převést 540 tisíc Kč za celý rok, za každý započatý měsíc spolupráce nejvíce 45 tisíc Kč.

Při paušálu lze posunout splatnost na leden

Jestliže má OSVČ v roce 2012 vysoké příjmy, které v příštím roce neočekává, tak může být řešením posunutí příjmu za některé služby na leden příštího roku. OSVČ uplatňující výdaje paušálem totiž do daňového přiznání uvádí příjmy v roce 2012. Z daňového hlediska je samozřejmě rozdíl, zdali danou částku OSVČ dostane v prosinci či lednu. Posunout termín splatnosti je však vhodné učinit pouze u důvěryhodných partnerů, kde je jistota, že peníze dostaneme a v tom případě, že opožděná platba nebude mít negativní dopad na hospodaření. Vše je tedy nutné dobře propočítat.

Předzásobení

OSVČ mající před koncem roku vyšší zisk než v minulých letech mohou rovněž využít možnosti se předzásobit. Nakoupit tedy v prosinci dostatek režijního materiálu či zásob.

Rozpouštění ztráty

Osoby samostatně výdělečně činné mohou od základu daně odečítat ztrátu v předchozích pěti letech. Ztrátu lze ze zákona odečítat postupně, proto je dobré vždy uplatnění ztráty v daném roce propočítat a udělat si předběžný rozpis na další období. Vždy je dobré odečítat ztrátu v takovém rozsahu, aby se v plné míře uplatnily všechny slevy na dani a nezdanitelné položky.

Petr Gola

Další články k tématu Daňová optimalizace

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí