Jak je to s dary?

štítky Daně Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pro mnoho OSVČ nebo firem je dar na konci roku častým řešením, jak snížit daňovou povinnost. Výše daru se často odvíjí právě od předběžně vypočítané daňové povinnosti. Kdy si lze darem snížit daňovou povinnost?

Aby dar snížil daňovou povinnost, tak musí být splněna několik zákonných podmínek. Dar musí být poskytnut buď obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám, které jsou pořadateli sbírek, právnickým osobám, pokud je dar použit např. na financování vzdělání, kultury, školství, tělovýchovu, zdravotnická zařízení, humanitární… účely. Darem lze tedy podpořit oblíbenou školu nebo sportovní oddíl.

Dále je nutné, aby hodnota daru přesáhla 1 000 Kč. Maximálně lze odečíst 10 % ze základu daně.

O kolik snižuje dar daňovou povinnost?

Dar je nezdanitelnou položkou, které jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu. Dar tedy snižuje daňový základ.

Praktický příklad

Podnikatel pan Novák daruje obci v souladu se zákonem částku 20 tisíc Kč. Z důvodu daru bude mít nižší daňovou povinnost o 3 000 Kč (15 % z 20 000 Kč).

Darování nemovitosti v rodině

V rodině je velmi obvyklé darování nemovitosti. V tomto případě se minimalizuje daňová povinnost. Neplatí se darovací daň, daň z převodu nemovitosti ani z příjmu fyzických osob, i když není splněna podmínka časového testu. V zákoně o dani dědické, darovací a převodu nemovitosti (§ 19) je totiž uvedeno, že od daně darovací je osvobozeno bezúplatné nabytí majetku, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. a II. skupině, což je u rodiny splněno. Daň z převodu nemovitosti by platil až budoucnu ten, kdo nemovitost dostal. Darování nemovitosti je finančně výhodnější než dědictví nemovitosti.

Co když podnikatel dostane materiál?

Dani z příjmu fyzických osob nepodléhají příjmy získané darováním nemovitosti, movitých věcí nebo majetkových práv, pokud se nejedná o dary přijatých v souvislosti s výkonnem podnikání nebo závislé činnosti v zaměstnání. Když se tedy nejedná o dary v souvislosti s podnikáním nebo zaměstnáním, tak je dar předmětem daně darovací. Poplatníkem daně darovací je nabyvatel. V praxi se může stát, že obdarovaný z daru musí zaplatit daň z příjmu.

Nejčastějším případem je, že podnikatel obdrží např. zboží, materiál…, které podnikatel použije ve své podnikatelské činnosti. Tento dar je tedy nutné vyčíslit a uvést do přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Tento dar bude předmětem daně dle § 7 zákona o dani z příjmu a bude se jednat o zdanitelný příjem z podnikání.

Praktický příklad

Podnikatel pan Modrý vybábí speciální dřevěné dětská odrážedla. Od svého potencionálního dodavatele obdržel darem zásilku upraveného dřeva, ze kterého se budou dětská odrážedla vyrábět. Tento materiál použije pan Modrý ve výrobě, a proto musí dar zahrnout do daňového přiznání. 

Petr Gola

Další články k tématu Daňová optimalizace

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP