Jak probíhá „spolupráce“?

štítky Daně Pojištění Právo čtení na 4 minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Každoročně stoupá počet OSVČ spolupracujících osob. Z daňového hlediska je spolupráce v některých případech výhodná. Je ovšem potřeba počítat s tím, že spolupracující osoba má stejné povinnosti jako OSVČ na hlavní poměr.

OSVČ může při výkonu své činnosti spolupracovat s osobami žijící s ním v jedné domácnosti. Tato osoba nebo osoby se stávají spolupracujícími osobami. Spolupracující osoby mají stejné povinnosti jako OSVČ.

 • Spolupracující osoba nemusí mít živnostenské oprávnění. Je však zapotřebí se u všech institucí registrovat jako OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná). A to buď na hlavní činnost nebo vedlejší činnost.
 • Spolupracující osoba se musí řádně registrovat na FÚ, OSSZ a zdravotní pojišťovně. V řádném termínu musí podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob a Přehledy o příjmech a výdajích na OSSZ a zdravotní pojišťovně. Jestliže jsou splněny podmínky pro platbu měsíčních záloh (spolupráce je hlavní výdělečnou činností), tak je zapotřebí včas a v řádné výši platit měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.

Daň z příjmu – § 13

Výpočet příjmů spolupracujících osob je definován v § 13 zákona o dani z příjmu. Spolupráce je možná pouze na osoby žijící s poplatníkem v jedné domácnosti. Nejčastěji tedy přichází do úvahy manželka, děti, rodiče. Spolupráce však může být využitá i na ostatní osoby žijící s poplatníkem v jedné domácnosti. V daňovém přiznání se následně vždy vyplňují údaje o spolupracující osobě. Výpočet příjmů spolupracující osoby se liší, jedná-li se o manželku nebo o ostatní osoby.

 • Dle zákona o dani z příjmu lze na manželku rozdělit max. 50 % příjmů. Hranice je omezena částkou 540 tisíc Kč za rok. Často se v praxi stává, že spolupráce trvá pouze několik měsíců, v tomto případě je částka poměrně snížena. Při spolupráci 6 měsíců je maximální limit 270 tisíc Kč.
 • Na ostatní osoby dle zákona o dani z příjmu lze rozdělit max. 30 % příjmů. Hranice je opět omezena částkou, tentokrát 180 tisíc Kč za rok. Při spolupráci pouze po část roku se částka opět poměrně snižuje, při 4 měsíční spolupráci činí 60 tisíc Kč. Je potřeba pamatovat, že se jedná o souhrnnou částku. Když jsou dvě spolupracující osoby, tak na obě v souhrnu převést 180 tisíc Kč, to znamená na každou třeba 90 tisíc Kč.

Praktický příklad

OSVČ pan Novák dosáhne za rok příjmu 900 tisíc Kč. Výdaje uplatňuje 60% paušálem. Pan Novák žije v jedné domácnosti se svými rodiči, kteří mu pomáhají s papírováním. Na každého z rodičů převede 90 tisíc Kč příjmů. Rodiče pana Nováka pracují, spolupráce je pro ně vedlejším zdrojem příjmů. Jak se liší zdanění při spolupráci a bez spolupráce? Pan Novák uplatňuje pouze základní slevu na poplatníka.

1)   Varianta „bez spolupráce“

V první variantě si vypočítáme celkovou daňovou povinnost pana Nováka, kdyby nebyli jeho rodiče spolupracujícími osobami. Příjmy činí 900 000 Kč, výdaje 540 000 Kč (900 000 Kč × 60 %). Zisk je 360 000 Kč (900 000 Kč – 540 000 Kč).

 • Daň z příjmu činí 29 160 Kč ( (360 000 Kč × 15 %) – 24 840 Kč).
 • Sociální pojištění je 52 560 Kč (360 000 Kč × 50 % × 29,2 %).
 • Zdravotní pojištění je 24 300 Kč (360 000 Kč × 50 % × 13,5 %).
 • Celkové zdanění je 106 020 Kč (29 160 Kč + 24 300 Kč + 106 020 Kč).

2)   Varianta „spolupráce“

Nejdříve si vypočítáme daňovou povinnost rodičů pana Nováka. Příjem je 90 000 Kč, výdaj 54 000 Kč (90 000 Kč × 60 %), zisk tedy 36 000 Kč (90 000 Kč – 54 000 Kč).

 • Daň z příjmu činí 5 400 Kč (36 000 Kč × 15 %). Základní slevu na poplatníka již vyčerpali rodiče při výpočtu daňové povinnosti u svého zaměstnavatele.
 • Sociální pojištění 0 Kč (zisk 36 000 Kč je nižší než 60 329 Kč, proto se při vedlejší činnosti sociální pojištění neplatí).
 • Zdravotní pojištění 2 430 Kč (36 000 Kč × 50 % × 13,5 %).
 • Celkové zdanění rodičů je 15 660 Kč (2 × 5 400 Kč + 2 × 2 430 Kč).

Nyní si vypočítáme daňovou povinnost pana Nováka. Příjem je 720 000 Kč (900 000 Kč – 180 000 Kč), výdaj 432 000 Kč (720 000 Kč × 60 %), zisk tedy 288 000 Kč.

 • Daň zp říjmu činí 18 360 Kč (288 000 Kč × 15 %) – 24 840 Kč).
 • Sociální pojištění je 42 048 Kč (288 000 Kč × 50 % × 29,2 %)
 • Zdravotní pojištění je 20 364 Kč (150 840 Kč × 13,5 %). Zdravotní pojištění musí být při hlavní činnosti vždy zaplaceno alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je pro rok 2012 částka 150 840 Kč.
 • Celkové zdanění pana Nováka je 80 772 Kč (18 360 Kč + 42 048 Kč + 20 364 Kč).

Celkové zdanění u druhé varianty je 96 432 Kč (15 660 Kč + 80 772 Kč), což je o 9 588 Kč méně než při první variantě.

Petr Gola

Další články k tématu Netradiční výdělky

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí