Rovná sazba daně z příjmu = různé efektivní zdanění

štítky Daně Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V Česku máme zavedenu 15% rovnou sazbu daně z příjmu fyzických osob. To však neznamená, že odvádí všichni zaměstnanci na dani z příjmu fyzických osob efektivně 15 % z hrubé mzdy. Proč se efektivní (skutečné) zdanění liší?

Daňová povinnost závisí totiž nejenom na sazbě daně z příjmu fyzických osob, ale také na způsobu výpočtu. Přestože je tedy v Česku zavedena rovná sazba daně, neznamená to, že odvedou všichni občané na dani stejně. Efektivní zdanění se v Česku pohybuje od 0 % po téměř 20 %. Důvody jsou dva:

 • Uplatnění základní daňové slevy na poplatníka (2 070 Kč měsíčně).
 • Výpočet daně z příjmu fyzických osob ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem). Zaměstnavatelé v Česku odvádí na povinném pojistném za své zaměstnance 34 % z hrubé mzdy (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).

Právě z důvodu netradičního výpočtu daňové povinnosti odvedou zaměstnanci na Slovensku na dani z příjmu při stejném příjmu nepatrně méně než v Česku, i když je na Slovensku 19% sazba daně z příjmu fyzických osob.

Posuzujme efektivní zdanění

Pouze podle sazby daně z příjmu fyzických osob se daňové zatížení porovnávat nedá. Na Slovensku mají vyšší rovnou sazbu daně z příjmu a odvádí na dani z příjmu nepatrně méně než v Česku. Nejlepším indikátorem je efektivní zdanění, poměr mezi daní z příjmu fyzických osob a hrubou mzdou.

Mzda do 10 290 Kč = daň se neplatí

Základní slevy na poplatníka v Česku činí 2 070 Kč. Základní slevu na poplatníka uplatní každý zaměstnanec. Právě z důvodu uplatnění slevy na poplatníka neplatí zaměstnanci s měsíční mzdou do 10 290 Kč ničeho. Efektivní zdanění je u měsíční mzdy do 10 290 Kč nulové.

Výpočet daně z příjmu u mzdy 10 290 Kč

 • Hrubá mzda 10 290 Kč
 • Superhrubá mzda 13 800 Kč (10 290 Kč × 1,34, zaokrouhleno na celá sta nahoru)
 • Daň z příjmu 2 070 Kč (15 % z 13 800 Kč)
 • Sleva na poplatníka 2 070 Kč
 • Daňová povinnost 0 Kč (2 070 Kč – 2 070 Kč)

Jak roste efektivní zdanění s vyšším příjmem?

I když je tedy v Česku zavedena rovná sazba daně, tak s rostoucím příjmem se zvyšuje efektivní zdanění (daňový systém je lehce progresivní). Důvodem je uplatnění slevy na dani. Podívejme se tedy na vybrané příjmy a efektivní zdanění dle legislativy v roce 2012.

 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 10 290 Kč neodvede na dani z příjmu fyzických osob ničeho (efektivní sazba daně je 0 %).
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 15 000 Kč odvede na dani z příjmu fyzických osob 945 Kč (efektivní sazba daně je 6,3 %).
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 20 000 Kč odvede na dani z příjmu fyzických osob 1 950 Kč (efektivní sazba daně je 9,75 %).
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 25 000 Kč odvede na dani z příjmu fyzických osob 2 955 Kč (efektivní sazba daně je 11,82 %).
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 30 000 Kč odvede na dani z příjmu fyzických osob 3 960 Kč (efektivní sazba daně je 13,2 %).
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 50 000 Kč odvede na dani z příjmu fyzických osob 7 980 Kč (efektivní sazba daně je 15,96 %).
 • Zaměstnanec s hrubou mzdou 100 000 Kč odvede na dani z příjmu fyzických osob 18 030 Kč (efektivní sazba daně je 18,03 %).

Petr Gola

Další články k tématu Co je dobré vědět o mzdě?

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí