Neplaťme zbytečně vyšší daně

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Velmi často můžeme správným načasovaním a využitím všech zákonných možností si snížit daňovou povinnost. Přestože je vhodné většinu kroků plánovat již během roku, tak i v posledních týdnech před koncem roku lze ještě daňovou povinnost snížit.

Počet případů, kdy je daný příjem osvobozen od daně z příjmu fyzických osob se snižuje. Např. ze seznamu vypadly úroky z vkladů na stavebním spoření. Mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, patří: přijaté náhrady škody, plnění z pojištění majetku, ceny z veřejné soutěže, plnění z pojišětní osob či stipendia. Tyto příjmy tedy nepodléhají dani z příjmu.

Pozor na splnění podmínky

Další velká skupina příjmů je osvobozena od daně z příjmu fyzických osob pouze při splnění zákonné podmínky. Zpravidla časového testu. Již během roku je tedy dobré pamatovat na ustanovení zákona o dani z příjmu fyzických osob, aby se z prodeje cenných papírů, auta nebo nemovitosti neplatila daň z příjmu fyzických osob.

Pro rok 2013 se zvyšuje sazba daně z převodu nemovitosti

Přestože na transakce spojené s prodejem nemovitosti je potřeba myslet již při prodeji, tedy i v průběhu roku, aby se z příjmu neplatila daň z příjmu fyzických osob, tak je dobré pamatovat na skutečnost, že v roce 2012 činí daň z převodu nemovitosti 3 % z ceny. V roce 2013 bude sazba daně z převodu nemovitosti 4 %. Zatímco daň z příjmu fyzických osob se při prodeji nemovitosti při splnění zákonných podmínek neplatí, tak daň z převodu nemovitosti téměř vždy. Základem při výpočtu daně z převodu nemovitosti je vždy vyšší cena (buď dle znaleckého posudku, nebo prodejní cena). Zvýšení sazby daně z převodu o 1 % jistě není zanedbatelné. Daň z převodu nemovitosti platí prodávající.

Při prodeji bytu za milión korun činí v roce 2012 daň z převodu nemovitosti 30 000 Kč, v roce 2013 by činila daň z převodu nemovitosti 40 000 Kč.

Daň z převodu nemovitosti musí být zaplacena do 3 měsíců od zapsání vkladu do katastru nemovitosti.

Prodej nemovitosti a daň z příjmu fyzických osob

Při splnění „časového testu“ nepodléhá příjem z prodeje nemovitosti dani z příjmu fyzických osob, což je dobré při prodeji nemovitosti zohlednit. Kdy je příjem od daně osvobozen?

  • Jestliže prodávající měl v uvedené nemovitosti bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem.
  • Když prodávající neměl v uvedené nemovitosti dva roky bydliště před jeho prodejem, ale použije získané peníze na uspokojení své bytové potřeby.
  • Pokud prodávající nesplňuje podmínku bydlení, tak musel prodanou nemovitost vlastnit nejméně pět let, aby z tohoto příjmu nemusel platit daň z příjmu fyzických osob.

U družstevního bytu se daň z příjmu neplatí, když přesahuje doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem dobu pěti let.

Prodej CP a daň z příjmu

Každoročně stoupá počet občanů, kteří investují do cenných papírů. Výhodou prodeje cenných papírů je skutečnost, že jestliže je dodržen časový test šesti měsíců, tak se ze zisku neplatí daň z příjmu fyzických osob. Časový test je dodrže, jestliže mezi nabytím a převodem daných cenných papírů uplyne delší doba než 6 měsíců.

Prodej auta a daň z příjmu

Při prodeji auta (nebo taky lodí či letadel) je časový test pouze 6 měsíců, proto v praxi se z prodeje auta daň z příjmu fyzických osob platí zcela výjimečně. Když přesahuje doba mezi nabytím a prodejem auta šest měsíců, tak se z prodeje daň z příjmu neplatí. Na časový test je vhodné si dát pozor např. při prodeji darovaného auta, kde by mohlo dojít k prodeji před uplynutím této lhůty.

Petr Gola

Další články k tématu Daňová optimalizace

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí