Jak snižují daňovou povinnost nezdanitelné položky?

štítky Daně Právo Zaměstnání čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Slevy na dani snižují přímo daňovou povinnost, nezdanitelné položky nepřímo. Nezdanitelné položky snižují totiž daňový základ, což je rozdíl. Přesto je škoda nevyužít výhod nezdanitelných položek. Zvláště životní pojištění a penzijní připojištění by nemělo v rodinném rozpočtu chybět.

Nezdanitelné položky jsou upraveny v § 15 zákona o dani z příjmu. Nezdanitelné položky v souhrnné výši 24 000 Kč sníží o stejnou částku daňový základ, což přináší daňovou úsporu ve výši 3 600 Kč.

Daňový základ lze tedy při splnění zákonných podmínek snížit o dary (nejméně o 1 000 Kč, max. do 10 % základu daně), úroky z úvěru (až o 300 tisíc Kč), příspěvky na penzijní připojištění (až 12 000 Kč), příspěvky na životní pojištění (až 12 000 Kč), členské příspěvky zaplacené odborové organizaci (až 3 000 Kč) a úhradu za zkoušky ověřující výslekdy dalšího vzdělávaní (až 10 000 Kč).

Dary

Aby mohl být dar daňově uznatelný, musí být vyšší než 1 000 Kč a musí činit nejvíce 10 % ze základu daně. Aby hodnota daru snížila daňový základ, musí se jednat o dar, který splňuje zákonné podmínky (musí být např. poskytnut obcím, krajům, fyzické osobě provozující školské nebo zdravotnické zařízení nebo osobě pobírající invalidní důchod…)

Bezpříspěvkoví dárci krve si sníží za každý odběr základ daně o 2 000 Kč.

Úroky z úvěru

Odpočet zaplacených úroků lze uplatnit až do výše 300 000 Kč, za předpokladu splnění zákonných podmínek a úvěrem musí být řešena bytová potřeba poplatníka daně.

Příspěvky na penzijní pojištění

Od základu daně lze odečíst naspořenou částku nad 6 000 Kč ročně, a to až do 12 000 Kč. Maximální možný odpočet za rok 2012 je tak uplatněn při pravidelné měsíční úložce 1 500 Kč (tj. 18 000 Kč za rok). Na konci roku lze doplatit chybějící část penzijního připojištění, aby se maximalizovala daňová úspora. Někteří občané si třeba platili během roku měsíčně na penzijní připojištění pouze 400 Kč a v prosinci doplatí chybějící část do 18 000 Kč, tedy 13 200 Kč (18 000 Kč – (12 × 400 Kč). Tím si na poslední chvíli sníží daňovou povinnost o maximální částku 1 800 Kč (12 000 Kč × 15 %). Zde je potřeba upozornit, že dodatečné doplacení penzijního připojištění však neznamená, že se zpětně doplatí státní příspěvek. Proto je dobré si v předstihu během roku zažádat o zvýšení státního příspěvku.

Od roku 2013 se zvyšuje státní příspěvek, což má vliv i na daňový odpočet u penzijního připojištění. Roční příspěvek do 12 000 Kč je státem podporován formou státního příspěvku. Proto bude možné si opět snížit daňovou povinnost, ale až při spoření nad 12 000 Kč, a to opět až do 12 000 Kč za rok. Maximální daňové úspory dosáhne občan při měsíční částce 2 000 Kč (24 000 Kč za rok).

Příspěvky na životní pojištění

Od základu daně lze odečíst částku do výše 12 000 Kč. Ve smlouvě však musí být výplata pojistného sjednána nejdříve po 5 letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy poplatník daně dosáhne 60 let.

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci

Ze zákona lze odečíst i zaplacené příspěvky odborové organizaci, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Poplatník daně musí být členem této organizace a nejvíce může odečíst 3 000 Kč.

Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

Nejvíce lze odečíst 10 000 Kč (poplatník se zdravotním postižením 13 000 Kč a u poplatníka s těžším zdravotním postižením 15 000 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Daňová optimalizace

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí